Centre of Information Technologies for Humanities and Social Sciences - a milestone towards cybernation of Polish Humanities

Anna Kurzydłowska, Dorota Stempien

Abstract


The aim of this paper is to present Center of Information Technologes for  humanities and Social Sciences, which is a cutting-edge initiative taken in order to bring us closer to worldwide achievements in a broadly defined IT infrastructure of humanities and social sciences, digitalization of humanities and the development of virtual medicine.

Centre of Information Technologies for Humanities and Social Sciences is a milestone towards cybernation of Polish humanities. It creates an environment for conducting innovative studies with the application of technologies accessible to an IT-oriented society, as well as provides communication with international IT networks to academic units based in Poland.


Keywords


Center of Information Technologes; IT

Full Text:

PDF

References


A Companion to Digital Humanities. Edited by S. Schreibman, R. Siemens, J. Unsworth. Oxford: Blackwell, 2004.

A Companion to Digital Literary Studies. Edited by R. Siemens, S. Schreibman. Oxford: Blackwell, 2008.

Debates in the Digital Humanities. Red. Matthew K. Golda. Minnesota: University of Minnesota Press, 2012.

Digitalizacja piśmiennictwa. Oprac. i red. Dariusz Paradowski. Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2010.

E-polonistyka. Red. A. Dziak, S. J. Żurek. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2009.

Paradoksy Internetu. Konteksty społeczno-kulturowe. Red. M. Szpunar. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011.

Szpunar M. Nowe-stare medium. Internet między tworzeniem nowych modeli komunikacyjnych a reprodukowaniem schematów komunikowania masowego. Warszawa: IFiS PAN, 2012

Szpunar M. Internet w procesie realizacji badań. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010.

Szpunar M. W stronę nowych mediów. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010.

Trembowiecki A. Digitalizacja zbiorów bibliotecznych: teoria i praktyka. Warszawa: Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej im. Heleny Radlińskiej w Warszawie, 2006.

Zwrot cyfrowy w humanistyce. Red. Andrzej Radomski, Radosław Bomba. E-naukowiec. Lublin, 2013.

Nacher A.: Poza cyfrowość w zwrocie cyfrowym – od humanistyki cyfrowej do spekulatywnej komutacji. [W:] Zwrot cyfrowy w humanistyce. Internet / nowe media / kultura 2.0. Red. A. Radomski, R. Bomba. Wydaw. E-naukowiec, Lublin 2013

Wieczorek-Tomaszewska M. „Cyfrowa humanistyka jako metaforyczna współczesna Republika Listów”. Kraków: Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych (współpraca) Uniwersytet Pedagogiczny, http:www.ktime.up.krakow.pl/symp2013/referaty_2013_10/wieczorek.pd, 2013

Winterer C,. Where is America in the Rrepublic of Letters?”, Modern Intellectal History 9, 3 (Nov, 2012): p. 597-623

Velterop J.JM., Open Access Publishing and Scholarly Societies Guide, Open Society Institute, NY, July 2005

Kuźmina D., W drodze do DARIAH, pismo Uniwersytetu Warszawskiego, 3 (69), October 2014

Brzeziński J., Kosiedowski, M., Mazurek C., Słowiński K., Słowiński R., Stroiński M., Węglarz J., Towards telemedical centers – digitization of inter-professional communiaction in healthcare. [In:] M.M., Cruz-Cunha, M. Miranda (eds.), Handbook of Research on ICTs and Management Systems for Improving Efficiency in Healthcare and Social Services, IGI Global 2013, p. 805-829
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ai.2016.16.1.30
Data publikacji: 2016-10-04 09:01:48
Data złożenia artykułu: 2016-05-17 10:42:21

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Anna Kurzydłowska, Dorota Stempien

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.