Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio B – Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia

„Annales UMCS”, sectio B (Geografia, Geologia, Mineralogia i Petrografia), założone w 1946 r. jest czasopismem naukowym, które stara się publikować znaczące prace badawcze z dziedziny geografii fizycznej, geografii ekonomicznej i geologii.

 
 
Punkty MNiSW 2015: 9
ISSN: 0137-1983
e-ISSN: 2083-3601
Współczynnik odrzuceń nadsyłanych artykułów: ok. 15%

Aktualności

 
Aktualności nie zostały opublikowane.
 
Więcej ogłoszeń...

Vol 72, No 2 (2017)


Okładka