Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 68, No 1 (2013) Analiza przestrzenna i czasowa zagrożeń miejscowych w gminie Łęczna w latach 1993–2010 Abstrakt   PDF
Monika Pietruczuk, Grzegorz Janicki, Marek Dziedzic, Marcin Grabowski
 
Vol 71, No 1 (2016) Antydyskryminacyjna rola geografii w kształtowaniu postaw tolerancji wobec mniejszości narodowych i etnicznych Abstrakt   PDF
Michał Jan Zatorski
 
Vol 70, No 1 (2015) Biotermiczno-meteorologiczna charakterystyka pogody w okolicy Lublina Abstrakt   PDF
Mateusz Dobek, Marek Nowosad, Sylwester Wereski
 
Vol 71, No 1 (2016) Charakterystyka wezbrania opadowego w zlewni górnego Wieprza w maju 2014 roku Abstrakt   PDF
Grzegorz Marcin Siwek
 
Vol 68, No 1 (2013) Ekomuzea – nowy produkt turystyczny na przykładzie ekomuzeum Hołe Abstrakt   PDF
Małgorzata Buczek - Kowalik, Teresa Mitura, Radoslav Klamár
 
Vol 68, No 2 (2013) Empiryczne dowody wielkiego bombardowania (LHB) na Księżycu na podstawie danych zaczerpniętych z Geologicznego atlasu Księżyca Abstrakt   PDF
Małgorzata Telecka
 
Vol 69, No 2 (2014) Fale ciepła i fale chłod w południowo-wschodnim (V) regionie bioklimatycznym w latach 1981–2010 Abstrakt   PDF
Agnieszka Krzyżewska
 
Vol 69, No 1 (2014) Fazy erozji wąwozowej na Wyżynie Lubelskiej i Roztoczu Abstrakt   PDF
Wojciech Zgłobicki, Jan Rodzik, Józef Superson, Markus Dotterweich, Anne Schmitt
 
Vol 68, No 1 (2013) Festiwal Medialny w Łodzi „Człowiek w niebezpieczeństwie” – struktura i motywacje festiwalowych gości Abstrakt   PDF (English)
Waldemar Cudny, Ewelina Stanik
 
Vol 70, No 2 (2015) Funkcjonowanie osadników i zbiorników przepływowych w warunkach zlewni miejskiej i podmiejskiej (Sokołówka i Dzierżązna) Abstrakt   PDF
Adam Bartnik
 
Vol 70, No 1 (2015) Geneza i klasyfikacja antropogenicznych zagłębień bezodpływowych w Górach Świętokrzyskich Abstrakt   PDF
Katarzyna Sobczyńska
 
Vol 70, No 2 (2015) Geocaching w Roztoczańskim Parku Narodowym Abstrakt   PDF
Mateusz Dobek, Marcin Kozieł
 
Vol 68, No 2 (2013) Geografia i skala glokalna – przemiana generacyjna Abstrakt   PDF
Marika Pirveli, Barbara Lewczuk
 
Vol 69, No 1 (2014) Geomorfologiczny zapis transformacji den dolin rzek wyżynnych w warunkach różnicowanego natężenia erozji wąwozowej na przykładzie roztoczańskiej doliny Wieprza Abstrakt   PDF
Waldemar Kociuba
 
Vol 70, No 1 (2015) Historia eutrofizacji wód jeziornych w obrazie funkcjonowania fosylnych zbiorowisk Ostracoda na przykładzie hipereutroficznego Jeziora Syczyńskiego (Pagóry Chełmskie) Abstrakt   PDF
Piotr Kulesza, Krystyna Bałaga
 
Vol 69, No 2 (2014) Historia zlodowacenia archipelagu Svalbard od późnego vistulianu do współczesności Abstrakt   PDF
Joanna Ćwiąkała, Mateusz Moskalik, Jan Rodzik, Piotr Zagórski
 
Vol 70, No 2 (2015) Hydrologiczne i geomorfologiczne skutki ekstremalnego opadu w maju 2014 roku w zlewni Rybnego Potoku (Masyw Babiej Góry) Abstrakt   PDF
Paweł Franczak
 
Vol 71, No 1 (2016) IV Ogólnopolska Konferencja Metodyczna „Problematyka pomiarów i opracowań elementów meteorologicznych” Abstrakt   PDF
Agnieszka Krzyżewska, Sylwester Wereski
 
Vol 69, No 2 (2014) IV Seminarium Doktoranckie, 9–11 maja 2014, Mielnik oraz IX Warsztaty Młodych Geomorfologów, 6–8 maja 2014, Biała Góra Szczegóły   PDF
Malwina Dzierżak, Joanna Jarosz, Jarosław Pietruczuk, Monika Pietruczuk
 
Vol 70, No 1 (2015) Kongres Geografów Polskich „Granice Geografii” (17-21 czerwca 2015 r.) na Wydziale Nauk O Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie Abstrakt   PDF
Małgorzata Flaga, Przemysław Paweł Mroczek
 
Vol 70, No 1 (2015) Kontrowersje wokół dydaktyki geografii Abstrakt   PDF
Maria Groenwald
 
Vol 70, No 2 (2015) Krajobrazy dźwiękowe jako przedmiot zainteresowań geografii Abstrakt   PDF
Sebastian Bernat
 
Vol 69, No 2 (2014) Meandry percepcji krajobrazu. Badania empiryczne wśród młodzieży gimnazjalnej Abstrakt   PDF
Paweł Pytka
 
Vol 69, No 1 (2014) Mechanizm i stadia rozwoju śródpolnego wąwozu drogowego na tle zmian ukształtowania powierzchni w jego otoczeniu Abstrakt   PDF
Jan Rodzik, Mirosław Krukowski, Piotr Zagórski
 
Vol 71, No 1 (2016) Miejsce geografii w badaniach nad językami. Między geografią języków a geografią lingwistyczną Abstrakt   PDF
Krzysztof Ząbecki
 
1 - 25 z 73 elementów 1 2 3 > >>