Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio N – Educatio Nova

Konieczność zmian, potrzeba reformy rozwiązań systemowych i innowacyjne podejście do edukacji to najważniejsze sprawy, z którymi będzie mierzyła się nasza sekcja. Pragniemy skupić wokół pisma autorytety z różnych dyscyplin (nie tylko z kraju, ale i zagranicy). Mamy tu na myśli nie tylko dydaktyków, ale wszystkich tych, których badania mogą znaleźć zastosowanie w edukacji.
 
ISSN: 2451-0491
e-ISSN: 2543-9340


Aktualności

 
Aktualności nie zostały opublikowane.
 
Więcej ogłoszeń...

No 1 (2016)


Okładka