Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio N – Educatio Nova

Konieczność zmian, potrzeba reformy rozwiązań systemowych i innowacyjne podejście do edukacji to najważniejsze sprawy, z którymi będzie mierzyła się nasza sekcja. Pragniemy skupić wokół pisma autorytety z różnych dyscyplin (nie tylko z kraju, ale i zagranicy). Mamy tu na myśli nie tylko dydaktyków, ale wszystkich tych, których badania mogą znaleźć zastosowanie w edukacji.
 
ISSN: 2451-0491
e-ISSN: 2543-9340


Aktualności

 

Afekty, uczucia, emocje w edukacji, humanistyce i innych naukach

 

Numer będzie prezentacją badań na temat relacji między edukacją, humanistyką i innymi naukami a światem afektów, emocji, uczuć. Zagadnienia doświadczenia emocjonalnego i kryzysu jego reprezentacji domagają się nowego ujęcia w dyskursie naukowym. Uczucia, emocje, afekty są ważnym katalizatorem i skutkiem naszego działania, wytrącenia z obojętnej percepcji. Zapraszamy zatem do udziału w tym tomie autorów reprezentujących różne dyscypliny naukowe, gdyż zależy nam na spojrzeniu wieloaspektowym.

Proponujemy poddanie oglądowi między innymi takich zagadnień, jak:

– Człowiek w świecie afektów i emocji;

– Mechanizmy powstawania emocji;
– Trauma i jej „oblicza”;
– Wpływ emocji na tworzenie tożsamości indywidualnej i zbiorowej;
– Afekty, emocje a afirmacja wartości;
– Wpływ afektów, emocji na przedmioty fobii;
– „Czytanie w afekcie”. Afekt jako rama interpretacji i praktyk życia kulturowego;
– Genealogia „mowy nienawiści”;
– Sposoby kodowania afektów, emocji w literaturze, filmie, sztukach wizualnych itp.;
– Kodowanie afektów w kulturze elitarnej i popularnej;
– Zadania edukacji w świetle teorii afektów;
– Różne nośniki transmitujące afekty.

Teksty przyjmujemy do 30 kwietnia 2017 roku.

 
Opublikowane: 2016-09-22
 
Więcej ogłoszeń...

No 1 (2016)


Okładka