Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio N – Educatio Nova

Konieczność zmian, potrzeba reformy rozwiązań systemowych i innowacyjne podejście do edukacji to najważniejsze sprawy, z którymi będzie mierzyła się nasza sekcja. Pragniemy skupić wokół pisma autorytety z różnych dyscyplin (nie tylko z kraju, ale i zagranicy). Mamy tu na myśli nie tylko dydaktyków, ale wszystkich tych, których badania mogą znaleźć zastosowanie w edukacji.
 
ISSN: 2451-0491
e-ISSN: 2543-9340
ICV 2016 = 60,25
Współczynnik odrzuceń nadsyłanych artykułów: ok. 12%

Aktualności

 

Nabór tekstów do 4. numeru "Educatio Nova"

 

Zapraszamy do przygotowania tekstów do 4. numeru "Educatio Nova", który chcielibyśmy, aby koncentrował się wokół tematu

Czynności wartościowania i oceniania w edukacji

Proponowane przez nas kręgi tematyczne dotyczą następujących problemów:

 • ocenianie w dyskursie naukowym i w badaniach interdyscyplinarnych, porównawczych,
 • istota, cele, aspekty, konteksty, systemy/modele, narzędzia, funkcje sprawdzania i oceniania osiągnięć w edukacji,
 • innowacje w ocenianiu,
 • wpływ oceniania na proces kształcenia i jego uczestników,
 • sztuka wartościowania i oceniania w kształceniu nauczycieli,
 • emocje w procesie oceniania,
 • wyznaczniki i konsekwencje „dobrego” i „wadliwego” oceniania,     
 • trudności w ocenianiu osiągnięć edukacyjnych,
 • ocenianie w teorii i praktyce edukacyjnej,
 • ukryty program oceniania,
 • wewnątrzszkolne i zewnątrzszkolne systemy oceniania – formuła, zasady, funkcjonalność itd.,
 • stare i nowe formuły egzaminowania na wszystkich etapach kształcenia – refleksja nad efektywnością i trafnością rozwiązań,
 • wpływ oceniania na samorozwój ucznia, nauczyciela,
 • ocenianie wypowiedzi pisemnych i ustnych oraz innych form aktywności,
 • samoocena w teorii i praktyce dydaktycznej, 
 • ocenianie w szkole wyższej,
 • ocena pracownika naukowo-dydaktycznego,
 • parametryzacja jednostek naukowych i czasopism.

 

Teksty przyjmujemy do 31 grudnia br.

 
Opublikowane: 2018-10-29
 

Nabór tekstów do 4. numeru "Educatio Nova"

 

Zapraszamy do przygotowania tekstów do 4. numeru "Educatio Nova", który chcielibyśmy, aby koncentrował się wokół tematu

Czynności wartościowania i oceniania w edukacji

Proponowane przez nas kręgi tematyczne dotyczą następujących problemów:

 • ocenianie w dyskursie naukowym i w badaniach interdyscyplinarnych, porównawczych,
 • istota, cele, aspekty, konteksty, systemy/modele, narzędzia, funkcje sprawdzania i oceniania osiągnięć w edukacji,
 • innowacje w ocenianiu,
 • wpływ oceniania na proces kształcenia i jego uczestników,
 • sztuka wartościowania i oceniania w kształceniu nauczycieli,
 • emocje w procesie oceniania,
 • wyznaczniki i konsekwencje „dobrego” i „wadliwego” oceniania,     
 • trudności w ocenianiu osiągnięć edukacyjnych,
 • ocenianie w teorii i praktyce edukacyjnej,
 • ukryty program oceniania,
 • wewnątrzszkolne i zewnątrzszkolne systemy oceniania – formuła, zasady, funkcjonalność itd.,
 • stare i nowe formuły egzaminowania na wszystkich etapach kształcenia – refleksja nad efektywnością i trafnością rozwiązań,
 • wpływ oceniania na samorozwój ucznia, nauczyciela,
 • ocenianie wypowiedzi pisemnych i ustnych oraz innych form aktywności,
 • samoocena w teorii i praktyce dydaktycznej, 
 • ocenianie w szkole wyższej,
 • ocena pracownika naukowo-dydaktycznego,
 • parametryzacja jednostek naukowych i czasopism.

 

Teksty przyjmujemy do 31 grudnia br.

 
Opublikowane: 2018-10-29
 
Więcej ogłoszeń...

No 2 (2017)


Okładka