Vol 28 (2016)

Spis treści

Rozprawy i analizy

Jerzy Bartmiński
7
Farzad Sharifian
31
Teresa Liszcz
59
Arkadiusz Stanisław Bagłajewski
81
Marius Smetona, Irena Smetoniene
101
Izabela Gatkowska
117
Barbara Izabela Rodziewicz
137
Roman Gawarkiewicz
151
Aline Viviand-Esik
169
Aleksandra Starzyńska
187
Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska
207
Katarzyna Prorok
227
Zuzanna Maria Krótki
245
Giedrė Buivytė
257
Dariusz Czaja
277

Recenzje i omówienia

Obraz(y) Boga w kazaniach
Jolanta Janoszczyk
PDF
297
Obraz kobiety w kulturze tradycyjnej
Marta Nowosad-Bakalarczyk
PDF
303
Frazeologia serbska i ukraińska. Językowy obraz świata utrwalony we frazeologii
Włodzimierz Władysław Wysoczański
PDF
307
Słownik terminów nieprzetłumaczalnych – przetłumaczony
Adam Głaz
PDF
312

Z życia naukowego

15 lat Konwersatorium EUROJOS
Jerzy Bartmiński, Iwona Bielińska-Gardziel
317
Raport z realizacji projektu „Metody analizy językowego obrazu świata w kontekście badań porównawczych”
Jerzy Bartmiński, Iwona Bielińska-Gardziel, Wojciech Chlebda
PDF
323
О результатах работы над проектом «Методы анализа языковой картины мира в контексте сравнительных исследований» (EUROJOS)
Светлана М. Толстая
327
Jakich danych potrzebuje etnolingwistyka porównawcza?
Jörg Zinken
PDF
334
Dyskusja podsumowująca projekt „Metody analizy językowego obrazu świata w kontekście badań porównawczych”
Ольга Фролова, Алексей В. Юдин, Деян Айдачич, Alicja Nagórko, Wojciech Chlebda, Николай Антропов, Natalia Korina, Nadieżda Kochnowicz, Елена Л. Березович, Jerzy Bartmiński
PDF
337
Международная научная конференция по славянской этнолингвистике „Slawische Ethnolinuistik: Methoden, Ergebnisse, Perspektiven, Ethnolinguistik” (Вена, 17–19 декабря 2015 г.)
Алла Кожинова
352
Konferencja „Językoznawstwo Kognitywne w roku 2015” (Lublin, 25–26 września 2015 r.)
Agnieszka Bożena Mierzwińska-Hajnos
PDF
355
Międzynarodowa konferencja „Świat oczyma duszy – dusza w oczach świata. Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej” (Warszawa, 15–17 października 2015 r.)
Joanna Panasiuk
PDF
359
IX Ogólnopolska konferencja naukowa „Polszczyzna regionalna” (Lelis, 20–21 listopada 2015 r.)
Marcin Kojder
PDF
363