Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 26 (2014) О русской Европе Streszczenie w języku polskim   PDF (Русский)
Ольга Фрoлoва
 
Vol 26 (2014) Z życia naukowego Szczegóły   PDF
Svetlana Tolstaja, Olga V. Trefilova, Alla Kożinova, Iwona Bielińska-Gardziel, Joanna Szadura, Damian Gocół
 
Vol 27 (2015) Х Международная конференция EUROJOS в рамках исследовательского проекта „Мeтoды анализа языкoвoгo oбраза мира в контeкстe сrавнитeльных исследований” (Пулавы, 20-23 ноября г.) Szczegóły   PDF (Русский)
A. A. Koжинoвa
 
Vol 28 (2016) 15 lat Konwersatorium EUROJOS Szczegóły   PDF   PDF (English)
Jerzy Bartmiński, Iwona Bielińska-Gardziel
 
Vol 27 (2015) Aktywny słownik języka rosyjskiego Szczegóły   PDF
Ewa Białek
 
Vol 28 (2016) Archeologia świadomości językowej Polaków i Rosjan. Analiza porównawcza na materiałach polskiego i rosyjskiego słownika asocjacyjnego Streszczenie w języku polskim   PDF   PDF (English)
Roman Gawarkiewicz
 
Vol 25 (2013) Asocjacyjny wymiar konceptu слобода (wolność) w języku serbskim Streszczenie w języku polskim   PDF
Marcin Grygiel
 
Vol 27 (2015) „Portret” czarownicy w świadomości dzieci Szczegóły   PDF
Anna Boruch
 
Vol 27 (2015) Ciało według diarystek Szczegóły   PDF
Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska
 
Vol 27 (2015) Czeskie Vánoce ‘Boże Narodzenie’ w perspektywie etnolingwistycznej (czeskie wartości i słowa klucze) Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Irena Vanková
 
Vol 27 (2015) Czym jest jezykoznawstwo kulturowe? Szczegóły   PDF
Adam Głaz
 
Vol 28 (2016) DARBAS (praca) w niektórych dyskursach litewskich Streszczenie w języku polskim   PDF   PDF (English)
Marius Smetona, Irena Smetoniene
 
Vol 26 (2014) Dom koczowników saharyjskich w świetle opozycji dom / świat Streszczenie w języku polskim   PDF
Marta Jackowska-Uwadizu
 
Vol 28 (2016) Dom w empirycznych sieciach leksykalnych Streszczenie w języku polskim   PDF   PDF (English)
Izabela Gatkowska
 
Vol 28 (2016) Dualizm sacrum-profanum w poetyckiej opowieści Skírnismál i litewskich pieśniach weselnych Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Giedrė Buivytė
 
Vol 28 (2016) Dyskusja podsumowująca projekt „Metody analizy językowego obrazu świata w kontekście badań porównawczych” Szczegóły   PDF
Ольга Фролова, Алексей В. Юдин, Деян Айдачич, Alicja Nagórko, Wojciech Chlebda, Николай Антропов, Natalia Korina, Nadieżda Kochnowicz, Елена Л. Березович, Jerzy Bartmiński
 
Vol 27 (2015) Etnografia jako zaniedbana metoda w lingwistyce indukcyjnej Streszczenie w języku polskim   PDF
Gary B. Palmer
 
Vol 27 (2015) Etnolingwistyka daleka i bliska Streszczenie w języku polskim   PDF
Adam Głaz
 
Vol 28 (2016) Europejczycy. Konceptualizacja i ewaluacja wyobrażeń ukrytych za nazwą wspólnoty Streszczenie w języku polskim   PDF   PDF (English)
Aline Viviand-Esik
 
Vol 28 (2016) Frazeologia serbska i ukraińska. Językowy obraz świata utrwalony we frazeologii Szczegóły   PDF
Włodzimierz Władysław Wysoczański
 
Vol 28 (2016) Grzech Kaina. Nowe konteksty interpretacyjne Streszczenie w języku polskim   PDF   PDF (English)
Dariusz Czaja
 
Vol 27 (2015) Hiža w Apeninach: koncept dom w etnolekcie moliżańsko-chorwackim Streszczenie w języku polskim   PDF
Amir Kapetanovic
 
Vol 28 (2016) IX Ogólnopolska konferencja naukowa „Polszczyzna regionalna” (Lelis, 20–21 listopada 2015 r.) Szczegóły   PDF
Marcin Kojder
 
Vol 26 (2014) Jak rekonstruować kanon wartości narodowych i europejskich? Streszczenie w języku polskim   PDF
Jerzy Bartmiński, Monika Grzeszczak
 
Vol 25 (2013) Jaka wola, taka dola Streszczenie w języku polskim   PDF
Anna Pajdzińska
 
1 - 25 z 88 elementów 1 2 3 4 > >>