Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 28 (2016) Сибирь (Syberia) w świetle danych systemowych języka rosyjskiego Streszczenie w języku polskim  PDF
Aleksandra Starzyńska
 
Vol 28 (2016) Europejczycy. Konceptualizacja i ewaluacja wyobrażeń ukrytych za nazwą wspólnoty Streszczenie w języku polskim  PDF
Aline Viviand-Esik
 
Vol 25 (2013) Когнитивная дефиниция концепта СВОБОДА (по данным белорусского языка) Streszczenie w języku polskim
Елена Руденко
 
Vol 25 (2013) Problem konceptu bazowego i jego profilowania – na przykładzie polskiego stereotypu Europy Streszczenie w języku polskim  PDF
Jerzy Bartminski, Wojciech Chlebda
 
Vol 25 (2013) Polski HONOR w świetle danych słownikowych Streszczenie w języku polskim  PDF
Monika Grzeszczak
 
1 - 5 z 5 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.