Vol 71 (2016)

Spis treści

Artykuły

Andrzej Pleszczyński
9
Jan Gawron
PDF
25
Віталій Тельвак
65
Віталій Масненко
89
Bogdan Borowik
PDF
113
Roman Wysocki
PDF
133
Michał Jan Bednarczyk
PDF
149
Jolanta Załęczny
PDF
181

Materiały

Robert Litwiński
PDF
213

Recenzje

Ecclesia et bellum. Kościół wobec wojny i zaangażowania militarnego duchowieństwa w wiekach średnich, red. R. Kotecki, J. Maciejewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2016, ss. 272
Michał Tomaszek
PDF
219
J. Sperka, Władysław książę opolski, wieluński, kujawski, dobrzyński, pan Rusi, palatyn Węgier i namiestnik Polski (1326/1330 – 8 lub 18 maja 1401), wyd. 2 popr. i uzup., Wydawnictwo Avalon, Kraków 2016, ss. 411
Dariusz Wróbel
PDF
227
Ecclesia, regnum, fontes. Studia z dziejów średniowiecza. Prace ofiarowane Profesor Marii Koczerskiej, red. R. Michałowski [et al.], Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014, ss. 774
Andrzej Pleszczyński
PDF
237
I. Komatina, Crkva i država u srpskim zemljama od XI do XIII veka, Istorijski institut, Beograd 2016, ss. 1–44
Miloš Luković
PDF
243
J. Lusek, Heinrich Schulz-Beuthen (1838–1915). Życie – twórczość – inspiracje, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Bytom 2015, ss. 150
Jolanta Załęczny
PDF
247