Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 62, No 1 (2015) Artykuł recenzyjny książki Andrzeja Maksymiliana Fredro Scriptorum Seu Togae et Belli Notationum Fragmenta. Accesserunt Peristromata Regnum. Symbolis Expressa Streszczenie w języku polskim   PDF
Lech Dubel
 
Vol 62, No 1 (2015) Artykuł recenzyjny monografii Joanny Machut-Kowalczyk Rada familijna pod powagą sądu pokoju w świetle akt łęczyckich, zgierskich i łódzkich z lat 1809–1876 Streszczenie w języku polskim   PDF
Grzegorz Smyk
 
Vol 62, No 1 (2015) Środek karny z art. 41 § 1a k.k. Uwagi na marginesie wyroku SN z dnia 1 października 2014 roku, II KK 129/14 Streszczenie w języku polskim   PDF
Magdalena Budyn-Kulik
 
Vol 60, No 1 (2013) Żądanie dowodowe strony w ogólnym postępowaniu administracyjnym Streszczenie w języku polskim   PDF
Aneta Majewska
 
Vol 63, No 1 (2016) Cechy danin publicznych w polskim systemie prawa Streszczenie w języku polskim   PDF
Dobrosława Maria Antonów
 
Vol 61, No 2 (2014) Charakter prawny obowiązku podatkowego: charakterystyka porównawcza ustawodawstwa Ukrainy i Estonii Streszczenie w języku polskim   PDF
Alla Oliynyk
 
Vol 61, No 1 (2014) Czy prawo Polski Ludowej było prawem słusznym? Streszczenie w języku polskim   PDF
Wojciech Dziedziak
 
Vol 60, No 2 (2013) Definicja przestępstwa i podziały przestępstw w prawie karnym Ukrainy Streszczenie w języku polskim   PDF
Viktor Hryshchuk, Nelia Makovetska, Ivan Krasnytskyi, Mykola Khavronyuk
 
Vol 63, No 2 (2016) Dobre obyczaje i zasady współżycia społecznego w prawie spółek handlowych Streszczenie w języku polskim   PDF
Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak
 
Vol 63, No 2 (2016) Dobre obyczaje w polskim prawie kontraktowym – wybrane zagadnienia Streszczenie w języku polskim   PDF
Jan Mojak
 
Vol 62, No 2 (2015) Działania pozytywne jako instrument realizacji zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu Streszczenie w języku polskim   PDF
Agata Ludera-Ruszel
 
Vol 60, No 2 (2013) Formy stadialne popełnienia czynu zabronionego w polskim prawie karnym Streszczenie w języku polskim   PDF
Jacek Giezek
 
Vol 60, No 2 (2013) Formy zjawiskowe popełnienia przestępstwa w polskim prawie karnym Streszczenie w języku polskim   PDF
Marek Kulik
 
Vol 62, No 2 (2015) Funkcja ochronna prawa pracy na przykładach wybranych regulacji państw europejskich Streszczenie w języku polskim   PDF
Maciej Jarota
 
Vol 62, No 2 (2015) Funkcje regulacji czasu pracy wobec idei równości i sprawiedliwości Streszczenie w języku polskim   PDF
Michał Skąpski
 
Vol 61, No 1 (2014) Funkcje sztuki w twórczości naukowej Profesora Grzegorza Leopolda Seidlera Streszczenie w języku polskim   PDF
Anna Przyborowska-Klimczak
 
Vol 63, No 2 (2016) Generalne klauzule odsyłające – ujęcie teoretycznoprawne Streszczenie w języku polskim   PDF
Leszek Leszczyński
 
Vol 63, No 2 (2016) Generalne klauzule odsyłające w procesie karnym na przykładzie dobra wymiaru sprawiedliwości (uwagi na tle art. 37 k.p.k.) Streszczenie w języku polskim   PDF
Barbara Dudzik
 
Vol 63, No 2 (2016) Generalne klauzule odsyłające we współczesnym polskim prawie konstytucyjnym. Zarys problematyki Streszczenie w języku polskim   PDF
Wojciech Mojski
 
Vol 63, No 1 (2016) Geneza banku centralnego na ziemiach polskich Streszczenie w języku polskim   PDF
Eliza Kosieradzka
 
Vol 63, No 1 (2016) Grzegorz L. Seidler – zapomniany filozof prawa (Dobrochna Minich, Władza państwowa w koncepcjach Grzegorza Leopolda Seidlera, Rzeszów 2013, ss. 123) Streszczenie w języku polskim   PDF
Marek Ryszard Zieliński
 
Vol 61, No 1 (2014) Grzegorz Leopold Seidler o poglądach na biurokrację Streszczenie w języku polskim   PDF
Wojciech Witkowski
 
Vol 61, No 1 (2014) Handel ludźmi. Kierunki, metody i rodzaje zniewolenia ofiar Streszczenie w języku polskim   PDF
Radosław Antonów
 
Vol 60, No 2 (2013) Historia doktryn polityczno-prawnych jako przedmiot wykładany na studiach prawniczych. Analiza wyników badań opiniistudentów pierwszego roku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego Streszczenie w języku polskim   PDF
Marcin Niemczyk
 
Vol 62, No 2 (2015) Kary zawieszenia i pozbawienia prawa wykonywania zawodu i ich wpływ na istnienie stosunku pracy osób wykonujących zawód medyczny Streszczenie w języku polskim   PDF
Anna Daniluk-Jarmoniuk
 
1 - 25 z 107 elementów 1 2 3 4 5 > >>