Czy pochodzenie państwowego kapitału determinuje reakcję inwestorów? Przypadek państwowych funduszy majątkowych na chińskim rynku giełdowym

Dariusz Urban

Streszczenie w języku polskim


W artykule jest analizowana problematyka kapitalizmu państwowego przez pryzmat działalności inwestycyjnej państwowych funduszy majątkowych. Z wykorzystaniem metod regresji liniowej autor podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, czy kraj, z którego pochodzi państwowy fundusz majątkowy, determinuje odmienne reakcje inwestorów na ujawnienie informacji o zawarciu transakcji zakupu akcji spółek notowanych na giełdach chińskich. Uzyskane w toku badań własnych wyniki empiryczne nie pozwalają na wskazanie, że w przypadku inwestycji krajowych (chińskich) funduszy majątkowych reakcja rynku mierzona ponadnormatywną stopą zwrotu różni się od reakcji na ujawnienie informacji o transakcjach zawieranych przez zagraniczne państwowe fundusze majątkowe.


Słowa kluczowe


państwowe fundusze majątkowe; rynek giełdowy; kapitalizm państwowy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Acharya V., Anginer D., Warburton A., The end of market discipline? Investor expectations of implicit state guarantees, Unpublished Working Paper, New York University, Virginia Tech, Syracuse University, 2014.

Ajina A., Lakhal F., Sougné D., Institutional investors, information asymmetry and stock market liquidity in France, “International Journal of Managerial Finance” 2015, Vol. 11(1), DOI: https://doi.org/10.1108/IJMF-08-2013-0086.

Beuselinck C., Lihong C., Deloof M., Xia X., The value of government during the global financial crisis, “Journal of Corporate Finance”, Article in Press, 2015.

Bortolotti B., Fotak V., Megginson W., The Sovereign Wealth Fund Discount: Evidence from Public Equity Investments, “The Review of Financial Studies” 2015, Vol. 28(11), DOI: https://doi.org/10.1093/rfs/hhv036.

Brenner I., State Capitalism Comes of Age: The End of Free Market?, “Foreign Affairs” 2009, Vol. 88(3).

Dewenter K., Han X., Malatesta P., Firm values and sovereign wealth funds’ investments, “Journal of Financial Economics” 2010, Vol. 98(2), DOI: https://doi.org/10.1093/rfs/hhv036.

Fereira M.A., Matos P., The colors of investors’ money: The role of institutional investors around the world, “Journal of Financial Economics” 2008, Vol. 88, DOI: https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2007.07.003.

Fernandes N., The Impact of Sovereign Wealth Funds on Corporate Value and Performance, “Journal of Applied Corporate Finance” 2014, Vol. 26(1).

Fotak V., Bortolotti B., Megginson W., The Financial Impact of Sovereign Wealth Funds Investments in Listed Companies, Working Paper, University of Oklahoma, 2008.

Holland K., Are All Government Owners Viewed the Same? Evidence form Government Acquisitions of Publicly Traded Firms, 2016, Social Science Research Network, https://papers.ssrn.com/sol3/papers2.cfm?abstract_id=2810341 [dostęp: 19.02.2017].

Hsu M.-F., Wang K., The Level and Stability of Institutional Ownership and Firm Performance: Evidence from Taiwan, “Emerging Markets Finance & Trade” 2014, Vol. 50, DOI: https://doi.org/10.2753/REE1540-496X5002S211.

Mizuno M., Institutional investors, corporate governance and firm performance in Japan, “Pacific Economic Review” 2010, Vol. 5(5), DOI: https://doi.org/10.1111/j.1468-0106.2010.00521.x.

Musacchio A., Lazarrini S., Reinventing State Capitalism. Leviathans in Business, Brazil and Beyond, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts 2014, DOI: https://doi.org/10.4159/harvard.9780674419582.

Pástor L., Veronesi P., Uncertainty about government policy and stock prices, “The Journal of Finance” 2012, Vol. 67, DOI: https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2012.01746.x.

Ruiz-Mallarquí M., Santana-Martín D., Dominant Institutional Owners and Firm Value, “Journal of Banking and Finance” 2011, Vol. 35(1), DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2010.07.020.

Shailer G., Wang K., Government ownership and the cost of debt for Chinese listed corporations, “Emerging Markets Review” 2015, Vol. 22, DOI: https://doi.org/10.1016/j.ememar.2014.11.002.

SWFI, Sovereign Wealth Funds Institute, www.swfinstitute.org/sovereign-wealth-fund-rankings [dostęp: 23.02.2017].

Thomson Reuters Eikon, https://eikon.thomsonreuters.com/index.html [dostęp: 23.02.2017].

Urban D., Państwowe fundusze majątkowe. Pomiędzy potrzebami krajowej gospodarki a oczekiwaniami globalnych rynków finansowych, 2017a (materiał niepublikowany).

Urban D., The color of government money. Do investors differently value the investment of sovereign wealth funds?, “eFinanse, Financial Internet Quarterly” 2017b, Vol. 1.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.6.485
Data publikacji: 2018-02-27 16:38:28
Data złożenia artykułu: 2017-04-19 15:26:46

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Dariusz Urban

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.