Zastosowanie zmienności implikowanej strategii risk reversal dla opcji na kurs walutowy do oceny oczekiwań uczestników rynku

Katarzyna Czech

Streszczenie w języku polskim


Mierniki oparte na zmienności implikowanej opcji są źródłem informacji na temat nastrojów uczestników rynku czy też zmian w ich postrzeganiu ryzyka. Celem artykułu jest przedstawienie zastosowania zmienności implikowanej strategii 25-delta risk reversal dla opcji na kurs walutowy w ocenie oczekiwań uczestników rynku odnośnie do kształtowania się przeszłej wartości waluty. Pokazano, jak różne wydarzenia (takie jak kryzys na rynku kredytów hipotecznych subprime w USA, upadek banku Lehman Brothers, potężny tajfun na Pacyfiku, referendum w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej) wpłynęły na oczekiwania rynku odnośnie do kształtowania się kursów walutowych w przyszłości. Co ciekawe, w analizowanym okresie poziom zmienności implikowanej 25-delta risk reversal ulegał gwałtownym zmianom.


Słowa kluczowe


rynek walutowy; strategia 25-delta risk reversal; opcje walutowe; strategie spekulacyjne carry trade; Brexit

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Bank for International Settlements BIS, Triennial Central Bank Survey. Foreign Exchange Turnover in April 2016, Monetary and Economy Department, 2016 (September).

Beber A., Breedon F., Buraschi A., Differences in Beliefs and Currency Risk Premiums, “Journal of Financial Economics” 2010, No. 98.

Black F., Scholes M., The Pricing of Options and Corporate Liabilities, “Journal of Political Economy” 1973, Vol. 81(3), DOI: https://doi.org/10.1086/260062.

Bliss R., Panigirtzoglou N., Testing the Stability of Implied Probability Density Functions, “Journal of Banking & Finance” 2002, Vol. 26(2), DOI: https://doi.org/10.1016/S0378-4266(01)00227-8.

Botman D.P., Carvalho Filho I. de, Lam W.R., The Curious Case of the Yen as a Safe Haven Currency: A Forensic Analysis, “International Monetary Fund” 2013, No. WP/13/228.

Botman D.P., Kang J.S., Japan’s Role in the Global Economy and Spillover Effects of Abenomics, [in:] D. Botman, S. Danninger, J. Schiff (eds.), Can Abenomics Succeed? Overcoming the Legacy of Japan’s Lost Decades, International Monetary Fund, Washington 2015.

Breeden D., Litzenberger R., Prices of State-Contingent Claims Implicit in Option Prices, “Journal of Business” 1978, Vol. 51(4), DOI: https://doi.org/10.1086/296025.

Brunnermeier M.K., Nagel S., Pedersen L.H., Carry Trades and Currency Crashes, “NBER Working Paper Series. Macroeconomics Annual” 2008, Vol. 23(1), DOI: https://doi.org/10.1086/593088.

Campa J.M., Chang P.K., Reider R.L., Implied Exchange Rate Distributions: Evidence from OTC Option Markets, “Journal of International Money and Finance” 1998, Vol. 17(1), DOI: https://doi.org/10.1016/S0261-5606(97)00054-5.

Carr P., Wu L., Stochastic Skew in Currency Options, “Journal of Financial Economics” 2007, Vol. 86, DOI: https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2006.03.010.

Coleman T.F., Li Y., Verma A., Reconstructing the Unknown Local Volatility Function, [in:] Quantitative Analysis in Financial Markets, “Collected Papers of the New York University Mathematical Finance Seminar” 2001, Vol. 2 (January), DOI: https://doi.org/10.1142/9789812810663_0007.

Czech K., Anomalia premii terminowej na rynku jena japońskiego, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2016.

Deuskar P., Gupta A., Subrahmanyam M.G., The Economic Determinants of Interest Rate Option Smiles, “Journal of Banking & Finance” 2008, No. 32.

Dumas B., Fleming J., Whaley R.E., Implied Volatility Functions: Empirical Tests, “Journal of Finance” 1998, Vol. 53(6), DOI: https://doi.org/10.1111/0022-1082.00083.

Foresi S., Wu L., Crash-o-Phobia: A Domestic Fear or a Worldwide Concern?, “Journal of Derivatives” 2005, Vol. 13(2), DOI: https://doi.org/10.3905/jod.2005.605352.

Gagnon J.E., Chaboud A.P., What Can the Data Tell Us About Carry Trades in Japanese Yen?, “Federal Reserve International Finance Discussion Papers” 2007, No. 899.

Garman M.B., Kohlhagen S.W., Foreign Currency Option Values, “Journal of international Money and Finance” 1983, Vol. 2(3), DOI: https://doi.org/10.1016/S0261-5606(83)80001-1.

Heynen R., Kemna A., Vorst T., Analysis of the Term Structure of Implied Volatilities, “Journal of Financial and Quantitative Analysis” 1994, Vol. 29(1), DOI: https://doi.org/10.2307/2331189.

Kohler M., Exchange Rates During Financial Crises, “Bank for International Settlements Quarterly Review” 2010, March.

Liu M.H., Margaritis D., Tourani-Rad A., Risk Appetite, Carry Trade and Exchange Rates, “Global Finance Journal” 2012, Vol. 23(1), DOI: https://doi.org/10.1016/j.gfj.2012.01.004.

Malz A., A Simple and Reliable Way to Compute Option-Based Risk-Neutrals Distributions, “Federal Reserve Bank of New York Staff Reports” 2014, No. 677.

Malz A., Estimating the Probability Distribution of the Future Exchange Rate from Options Prices, “Journal of Derivatives” 1997, Vol. 5(2), DOI: https://doi.org/10.3905/jod.1997.407988.

Mayhew S., Implied Volatility, “Financial Analysts Journal” 1995, Vol. 51(4), DOI: https://doi.org/10.2469/faj.v51.n4.1916.

Omer M., Variations in Risk Aversion. Assessing the Time Dependency of Risk Aversion Recovered from Option Prices, VDM Verlag Dr. Müller, Saarbrücken 2009.

Wang G.J., Option Implied Volatility. Volatility Estimation, Smile Phenomenon, and Forecasting, VDM Verlag Dr. Müller, Saarbrücken 2008.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.6.63
Data publikacji: 2018-02-27 16:37:56
Data złożenia artykułu: 2017-05-22 12:15:36

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Katarzyna Czech

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.