Problemy finansowe kontrahenta jako bariera rozwoju nowo powstałego przedsiębiorstwa – ujęcie branżowe uwarunkowań rynkowych w Polsce

Danuta Zawadzka, Agnieszka Kurdyś-Kujawska

Streszczenie w języku polskim


Celem opracowania jest analiza znaczenia problemów finansowych odbiorcy na tle innych barier rynkowych ograniczających powstanie i rozwój przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005–2014 w ujęciu branżowym. W pracy postawiono tezę, iż problemy finansowe odbiorcy są istotną barierą nowo powstałych przedsiębiorstw, w szczególności w branżach, w których działalność koncentruje się na oferowaniu/wytwarzaniu towarów/produktów i/lub usług na rzecz klientów indywidualnych. Dla osób fizycznych bowiem sytuacja finansowa jest czynnikiem determinującym popyt. W branżach, w których współpraca w dużej części jest realizowana w wymiarze B2B, istnieją możliwości wsparcia powstania zapasów w drodze pozyskania kapitału od dostawcy (kredyt kupiecki) lub innych źródeł finansowania. Problemy finansowe kontrahenta w tych branżach nie stanowią istotnej bariery funkcjonowania i rozwoju nowo powstałych przedsiębiorstw. W badaniu wykorzystano dane statystyki publicznej Głównego Urzędu Statystycznego z lat 2005–2014 dotyczące warunków powstania i działania oraz perspektyw rozwojowych polskich przedsiębiorstw.


Słowa kluczowe


problemy finansowe kontrahenta; nowo powstałe przedsiębiorstwa; bariery rozwoju

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Acs Z.J., Armington C., Zhang T., The determinants of new-firm survival across regional economies: The role of human capital stock and knowledge spillover, “Papers in Regional Science” 2007, Vol. 86(3), DOI: https://doi.org/10.1111/j.1435-5957.2007.00129.x.

Bartlett W., Buković V., Barriers to SME growth in Slovenia, “Economic Policy in Transitional Economics” 2001, Vol. 11(2).

Fritsch M., New Firms and Regional Employment Change, “Small Business Economics” 1997, No. 2.

Gerosky P.A., What Do We Know About Entry, “International Journal of Industrial Organization” 1995, Vol. 13(4), DOI: https://doi.org/10.1016/0167-7187(95)00498-X.

Grabiński T., Metody taksonometrii, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1992.

GUS, Warunki powstania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw, Warszawa 2014.

Lisowska R., Bariery i stymulatory rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw zlokalizowanych w regionach zmarginalizowanych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2013, nr 281.

Pasieczny J., Kłobukowski P., Bariery w działalności i rozwoju startupów i młodych firm, [w:] M. Popowska (red.), Przedsiębiorczość, jej przejawy i szanse rozwoju, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2015.

Zawadzka D., Kurdyś-Kujawska A., Przeżywalność nowo powstałych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2003–2014, „Marketing i Zarządzanie” 2016, nr 2.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.6.517
Data publikacji: 2018-02-27 16:38:31
Data złożenia artykułu: 2017-05-22 22:57:28

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Danuta Zawadzka

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.