Wpływ informacji o pozostałym wyniku całościowym na intencjonalne kształtowanie raportowanych wyników finansowych

Artur Sajnóg, Tomasz Sosnowski

Streszczenie w języku polskim


Niniejszy artykuł prezentuje wpływ raportowania pozostałych wyników całościowych na niwelowanie procesu zarządzania zyskami poprzez zastosowanie uznaniowych rozliczeń międzyokresowych na bazie 83 spółek notowanych na GPW w Warszawie w latach 2009–2016. W opracowaniu posłużono się metodą najmniejszych kwadratów dla danych panelowych z ustalonymi stałymi efektami w postaci roku. Wyniki badań empirycznych wskazują, iż kompleksowe prezentowanie składników wyniku całościowego może mieć znaczące i pozytywne implikacje dla zapobiegania agresywnej księgowości i wspomaga beneficjentów sprawozdań finansowych w bardziej trafnym identyfikowaniu zarządzania wynikami finansowymi.


Słowa kluczowe


zysk całościowy; pozostały wynik całościowy; zarządzanie zyskami

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Bamber L.S., Jiang J., Petroni K.R., Wang I.Y., Comprehensive Income: Who’s Afraid of Performance Reporting?, “The Accounting Review” 2010, Vol. 85(1), DOI: https://doi.org/10.2308/accr.2010.85.1.97.

Biddle G., Choi J.H., Is Comprehensive Income useful?, “Journal of Contemporary Accounting & Economics” 2006, Vol. 2(1), DOI: https://doi.org/10.1016/S1815-5669(10)70015-1.

Dechow P.M., Sloan R.G., Sweeney A.P., Detecting Earnings Management, “The Accounting Review” 1995, Vol. 70(2).

Epstein B.J., Nach R., Bragg S.M., GAAP 2010. Interpretation and Application of Generally Accepted Accounting Principles, John Willey and Sons, Inc., Hoboken, New Jersey 2010.

Gierusz J., Postulowana forma ujawnień w sprawozdaniu z całkowitych dochodów, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2013, nr 314.

Healy P., Wahlen J., A Review of the Earnings Management Literature and its Implications for Standard Setting, “Accounting Horizons” 1999, Vol. 13(4), DOI: https://doi.org/10.2308/acch.1999.13.4.365.

Hirst D.E., Hopkins P.E., Comprehensive Income Reporting and Analysts’ Valuation Judgments, “Journal of Accounting Research” 1998, Vol. 36(3).

Hunton J.E., Libby R., Mazza C.L., Financial Reporting Transparency and Earnings Management, “The Accounting Review” 2006, Vol. 81(1), DOI: https://doi.org/10.2308/accr.2006.81.1.135.

IFRS, International Accounting Standards Board, IFRS Foundation, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2011.

Lee Y.J., Petroni K.R., Shen M., Cherry Picking, Disclosure Quality, and Comprehensive Income Reporting Choices: The Case of Property-liability Insurers, “Contemporary Accounting Research” 2006, Vol. 23, DOI: https://doi.org/10.1506/5QB8-PBQY-Y86L-DRYL.

Lemma T., Negash M., Mlilo M., Determinants of earnings management: Evidence from around the world, Working Paper No. 2370926, University of the District of Columbia, 2013, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2370926%20 [access: 20.09.2018].

O’Hanlon J.F., Pope P.F., The Value Relevance of U.K. Dirty Surplus Accounting Flows, “British Accounting Review” 1999, Vol. 31(4), DOI: https://doi.org/10.1006/bare.1999.0116.

Rees L.L., Shane P.B., Academic Research and Standard-Setting: The Case of Other Comprehensive Income, “Accounting Horizons American Accounting Association” 2012, Vol. 26(4), DOI: https://doi.org/10.2308/acch-50237.

Sajnóg A., The Role of Comprehensive Income in Predicting Banks’ Future Earnings Based on the Practice of Banks Listed on the Warsaw Stock Exchange, “Equilibrium” 2017, Vol. 12(3), DOI: https://doi.org/10.24136/eq.v12i3.26.

Szychta A., Dochody całkowite w sprawozdaniach finansowych największych spółek notowanych na GPW w Warszawie, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2012, nr 263.

Teoh S.H., Welch I., Wong T., Earnings Management and the Long-Run Market Performance of Initial Public Offerings, “The Journal of Finance” 1998, Vol. 53(6), DOI: https://doi.org/10.1111/0022-1082.00079.

Yen A.C., Hirst D.E., Hopkins P.E., A Content Analysis of the Comprehensive Income Exposure Draft Comment Letters, “Research in Accounting Regulation” 2007, Vol. 19, DOI: https://doi.org/10.1016/S1052-0457(06)19003-7.

Zarowin P., Estimation of Discretionary Accruals and the Detection of Earnings Management, Oxford Handbooks Online 2015, DOI: https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199935406.013.20.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2018.52.3.127-135
Data publikacji: 2018-11-07 08:13:31
Data złożenia artykułu: 2018-05-09 22:50:40

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Artur Sajnóg, Tomasz Sosnowski

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.