Obligacje społeczne – stan rozwoju w Polsce

Wojciech Krawiec

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest przedstawienie stanu rozwoju obligacji społecznych w Polsce jako innowacyjnego instrumentu finansowania usług społecznych. W ramach realizacji tak przyjętego celu w pierwszej części artykułu przybliżono charakterystykę obligacji społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotu ich działania, czyli problemów społecznych, do rozwiązania których zostały powołane. W drugiej części artykułu przedstawiono stan prac nad uruchomieniem pierwszych krajowych obligacji społecznych oraz akceleratorów tych obligacji, w tym charakterystykę implementowanych projektów.


Słowa kluczowe


obligacje społeczne; akcelerator obligacji społecznych; problemy społeczne; usługi społeczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bolton E., Savell L., Towards a new social economy. Blended value creation through Social Impact Bonds, March 2010, www.socialfinance.org.uk/sites/default/files/publications/towards-a-new-social-economy-web.pdf [dostęp: 20.09.2018].

Bukowski S., Gdańsk: Obligacje społeczne sposobem na zadłużenie czynszowe, 2017, www.wspolnota.org.pl/aktualnosci/aktualnosc/gdansk-obligacje-spoleczne-sposobem-na-zadluzenie-czynszowe [dostęp: 30.04.2018].

Dear A., Helbitz A., Khare R., Lotan R., Newman J., Crosby Sims G., Zaroulis A., Social Impact Bond. The Early Years, July 2016, http://socialfinance.org/content/uploads/2016/07/SIBs-Early-Years_Social-Finance_2016_Final.pdf [dostęp: 10.09.2018].

DGA S.A. wspólnie z WARP Sp. z o.o. akceleratorem obligacji społecznych w obszarze Rynek Pracy, www.dga.pl/strony/1/i/273.php [dostęp: 30.04.2018].

Disley E., Rubin J., Scraggs E., Burrowes N., Culley D.M., Lessons learned from the planning and early implementation of the Social Impact Bond at HMP Peterborough, RAND Europe, Technical Report 1166, Cambridge 2011.

DolOS. Dolnośląskie Obligacje Społeczne, www.dolos.dwup.pl/upload/file/DolOS_Skrypt.pdf [dostęp: 30.04.2018].

Gdański model obligacji społecznych do Ministerstwa Rozwoju, http://mopr.gda.pl/gdanski-model-obligacji-spolecznych-ministerstwa-rozwoju [dostęp: 30.04.2018].

https://cofund.org.pl/upload/zapytanie-ofertowe-badanie-na-potrzeby-modelu-obligacji-spo%C5%82ecznych.pdf [dostęp: 30.04.2018].

https://sibdatabase.socialfinance.org.uk/?project_id=53 [dostęp: 30.04.2018].

Małopolskie Obligacje Społeczne, http://wupkrakow.praca.gov.pl/-/5041279-malopolskie-obligacje-spoleczne [dostęp: 30.04.2018].

Musz I., Pewna opieka dla seniora!, www.pociagdokariery.pl/aktualnosci-1/466,pewna-opieka-dla-seniora-1 [dostęp: 30.04.2018].

Nicholls A., Tomkinson E., The Peterborough Pilot Social Impact Bond, Saïd Business School, Oxford University, Oxford 2013.

OECD, Understanding Social Impact Bonds, 2016, www.oecd.org/cfe/leed/UnderstandingSIBsLux-WorkingPaper.pdf [dostęp: 30.04.2018].

Ragin L., Palandjian T., Social impact bonds: Using impact investment to expand effective social programs, “Community Development Investment Review. Federal Reserve Bank of San Francisco” 2013, No. 1.

SIB – nowatorski mechanizm finansowania usług społecznych dla osób z niepełnosprawnością w m.st. Warszawa, http://europa.um.warszawa.pl/projekty-miejskie/sib-nowatorski-mechanizm-finansowania-us-ug-spo-ecznych-dla-os-b-z-niepe-nosprawno [dostęp: 30.04.2018].

Wspólne Inwestycje Społeczne. Podręcznik, http://stocznia.org.pl/app/uploads/2018/04/TRUSTBON_podrecznik_www.pdf [dostęp: 30.04.2018].

Wstępna wersja modelu. Lokalne Badania Społeczne dla Urzędu m.st. Warszawy, http://konsultacje.um.warszawa.pl/sites/konsultacje.um.warszawa.pl/files/model_sib_9.03.2018.pdf [dostęp: 30.04.2018].

www.power.gov.pl/nabory/41-innowacje-spoleczne-4-5 [dostęp: 30.04.2018].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2018.52.3.93-92
Data publikacji: 2018-11-07 08:13:27
Data złożenia artykułu: 2018-05-24 22:21:41

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Wojciech Krawiec

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.