Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 47, No 3 (2013) Agencje ratingowe w unijnych regulacjach prawnych. Dylematy zasadności ich wprowadzania Streszczenie w języku polskim   PDF
Janusz Cichy
 
Vol 48, No 1 (2014) Akcje kopalni złota jako instrument inwestowania kapitału Streszczenie w języku polskim   PDF
Katarzyna Mamcarz
 
Vol 47, No 3 (2013) Aktualny stan rynku private equity/venture capital w Polsce oraz bariery jego rozwoju Streszczenie w języku polskim   PDF
Elżbieta Grzegorczyk, Marzena Krawczyk
 
Vol 50, No 1 (2016) Aktywność gospodarcza a korelacja między podatkami i długiem sektora general government Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Wiesława Ziółkowska
 
Vol 50, No 3 (2016) Aktywność zawodowa i rodzinna kobiet w wieku produkcyjnym niemobilnym Streszczenie w języku polskim   PDF
Dorota Raczkiewicz, Jakub Piasecki, Katarzyna Śledziewska, Iwona Bojar
 
Vol 48, No 3 (2014) Alternatywne waluty wirtualne Streszczenie w języku polskim   PDF
Robert Kurek
 
Vol 48, No 1 (2014) Analiza deficytu sektora finansów publicznych w Polsce w latach 2007-2012 Streszczenie w języku polskim   PDF
Tomasz Budzyński
 
Vol 47, No 3 (2013) Analiza dyskryminacyjna ryzyka upadłości Streszczenie w języku polskim   PDF
Grzegorz Mentel
 
Vol 47, No 2 (2013) Analiza efektywności działań innowacyjnych w obszarze marketingowym i organizacyjnym w przedsiębiorstwach przemysłu przetwórczego Streszczenie w języku polskim   PDF
Arkadiusz Kijek
 
Vol 47, No 4 (2013) Analiza ekonomiczna ryzyk wewnętrznych i zewnętrznych z perspektywy teorii gospodarki rynkowej Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Inna Lazaryshyna
 
Vol 47, No 3 (2013) Analiza kosztu kapitału przedsiębiorstw przy emisji obligacji korporacyjnych notowanych na GPW w  Warszawie Streszczenie w języku polskim   PDF
Piotr Zasępa
 
Vol 47, No 3 (2013) Analiza kowenantów w obligacjach korporacyjnych emitowanych przez niebankowe spółki z branży finansowej Streszczenie w języku polskim   PDF
Natalia Śmieja, Marek Pauka
 
Vol 51, No 4 (2017) ANALIZA KURSU EUR/PLN Z WYKORZYSTANIEM BINARNO-CZASOWEGO MODELU STANOWEGO Streszczenie w języku polskim
Michał Dominik Stasiak
 
Vol 48, No 2 (2014) Analiza oddziaływania operacji odwrotnych splitów na notowania akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Streszczenie w języku polskim   PDF
Roman Asyngier
 
Vol 47, No 3 (2013) Analiza polskich funduszy inwestycyjnych w  okresie 2009–2012 (miernik rozwoju Hellwiga na tle innych metod) Streszczenie w języku polskim   PDF
Adam Kopiński
 
Vol 47, No 4 (2013) Analiza popytu konsumpcyjnego jako endogennego czynnika rozwoju potencjału innowacyjnego gospodarki Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Oleksandra Gumeniuk
 
Vol 51, No 5 (2017) Analiza poziomu rentowności przedsiębiorstwa na przykładzie niepublicznej uczelni wyższej w roku akademickim 2015/2016 Streszczenie w języku polskim   PDF
Iwona Gawryś, Paweł Trippner
 
Vol 48, No 4 (2014) Analiza procesu restrukturyzacji w PKP Intercity SA Streszczenie w języku polskim   PDF
Joanna Świerk, Sebastian Bajon
 
Vol 50, No 4 (2016) Analiza rentowności wybranych banków komercyjnych w Polsce Streszczenie w języku polskim   PDF
Adam Kopiński
 
Vol 51, No 5 (2017) Analiza sytuacji przedsiębiorstw budowlanych w Polsce w latach 2007–2015 Streszczenie w języku polskim   PDF
Angelika Amanda Banach-Kobyra
 
Vol 50, No 2 (2016) Analiza szans, możliwości oraz wyzwań związanych z wykorzystaniem cloud computingu i Big Data jako technologii konwergentnych Streszczenie w języku polskim   PDF
Janusz Wielki
 
Vol 50, No 4 (2016) Analiza wariancji – narzędzie do badań opodatkowania konsumpcji Streszczenie w języku polskim   PDF
Bogusława Maria Dobrowolska
 
Vol 48, No 3 (2014) Analiza wpływu czasu wygaśnięcia na ryzyko korytarzowych opcji kupna Streszczenie w języku polskim   PDF
Ewa Dziawgo
 
Vol 51, No 5 (2017) Analiza wrażliwości zapotrzebowania na aktywa rezerwowe w Polsce w latach 2004–2015 Streszczenie w języku polskim   PDF
Magdalena Redo
 
Vol 48, No 1 (2014) Analiza wybranych aspektów planowania wizerunkowych działań strategicznych i operacyjnych w kontekście polskich firm Streszczenie w języku polskim   PDF
Dariusz Tworzydło, Norbert Życzyński
 
Vol 47, No 3 (2013) Analiza zależności wynagrodzeń kadr zarządzających oraz wskaźników Z-score i TSR w wybranych bankach działających w Polsce i Stanach Zjednoczonych Streszczenie w języku polskim   PDF
Mateusz Folwarski, Krzysztof Kil
 
Vol 51, No 2 (2017) Antecedencje postrzeganego przez konsumenta kapitału marek własnych – model koncepcyjny Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Przemysław Konrad Łukasik, Bruno Schivinski
 
Vol 50, No 1 (2016) Antykryzysowa polityka fiskalna – cele, uwarunkowania i instrumenty Streszczenie w języku polskim   PDF
Agnieszka Alińska
 
Vol 51, No 5 (2017) Argumenty przeciw „pieniądzom z helikoptera” Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Jacek Karwowski
 
Vol 50, No 1 (2016) Ślepy zaułek harmonizacji podatku od towarów i usług - droga wyjścia? Streszczenie w języku polskim   PDF
Witold Stanisław Modzelewski
 
Vol 49, No 4 (2015) Środki europejskie – sukcesy i dysfunkcje Streszczenie w języku polskim
Maciej Tokarski
 
Vol 48, No 4 (2014) Świadomość finansowa osób w wieku 50+ a korzystanie z produktów bankowych Streszczenie w języku polskim   PDF
Iwa Kuchciak
 
Vol 50, No 4 (2016) Aukcja elektroniczna w zamówieniach udzielanych przez publiczną służbę zdrowia Streszczenie w języku polskim   PDF
Jarosław Szymański
 
Vol 50, No 1 (2016) Łączenie działalności rolniczej z pozarolniczą (wymogi ewidencyjne w zakresie opodatkowania dochodu) Streszczenie w języku polskim   PDF
Elżbieta Hajduga
 
Vol 50, No 1 (2016) Źródła dochodów własnych samorządu województwa w świetle ich samodzielności dochodowej na przykładzie województwa zachodniopomorskiego Streszczenie w języku polskim   PDF
Beata Zofia Filipiak, Marek Dylewski
 
Vol 49, No 4 (2015) Źródła finansowania spółek z sektora MSP na rynku NewConnect w latach 2010–2013 Streszczenie w języku polskim   PDF
Magdalena Dąbkowska
 
Vol 50, No 3 (2016) Źródła i bariery efektywności energetycznej polskich przedsiębiorstw Streszczenie w języku polskim   PDF
Agnieszka Leszczyńska, Ki-Hoon Lee
 
Vol 49, No 3 (2015) Źródła informacji wykorzystywane w poszukiwaniu zagranicznych partnerów biznesowych a postrzeganie barier w nawiązywaniu współpracy międzynarodowej Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Lidia Danik
 
Vol 49, No 2 (2015) Życiorys naukowy profesor Bogumiły Muchy-Leszko Szczegóły   PDF   PDF (English)
Katarzyna Twarowska
 
Vol 50, No 1 (2016) „Restrukturyzowane zobowiązania podatkowe a pomoc publiczna w układzie” Streszczenie w języku polskim
Aleksandra Ewa Lubicz-Posochowska
 
Vol 49, No 3 (2015) Badania opinii pracowników w procesie identyfikacji patologicznych zachowań w miejscu pracy Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Dawid Szostek
 
Vol 49, No 4 (2015) Bank na rynku kapitału wysokiego ryzyka. Postulaty aktywnego uczestnictwa Streszczenie w języku polskim   PDF
Janusz Paweł Cichy
 
Vol 49, No 4 (2015) Banki spółdzielcze jako podmioty ekologicznie odpowiedzialne. Analiza województwa dolnośląskiego Streszczenie w języku polskim   PDF
Justyna Zabawa
 
Vol 49, No 3 (2015) Bariery innowacji technologicznych i międzynarodowa orientacja rynkowa polskich przedsiębiorstw przemysłowych Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Małgorzata Stefania Lewandowska
 
Vol 47, No 2 (2013) Bariery we współpracy przedsiębiorstw innowacyjnych z  instytucjami otoczenia biznesu Streszczenie w języku polskim   PDF
Wojciech Misterek
 
Vol 50, No 4 (2016) Bezpośrednie i pośrednie inwestycje w metale szlachetne Streszczenie w języku polskim   PDF
Urszula Maria Gierałtowska
 
Vol 51, No 3 (2017) Bezrobocie długotrwałe jako problem polskiego rynku pracy Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Karolina Anna Jasińska
 
Vol 48, No 2 (2014) Bezrobocie w Polsce w okresie międzywojennym w kontekście jakości danych w spisach ludności Streszczenie w języku polskim   PDF
Marta Dolecka, Dorota Raczkiewicz
 
Vol 49, No 1 (2015) Bibliografia prac prof. dr hab. Genowefy Sobczyk Bibliografia prac prof. dr hab. Genowefy Sobczyk Streszczenie w języku polskim   PDF
Genowefa Sobczyk
 
Vol 48, No 3 (2014) Bitcoin a definicja i funkcje pieniądza Streszczenie w języku polskim   PDF
Anna Piotrowska
 
1 - 50 z 656 elementów > >>