Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 47, No 3 (2013) Agencje ratingowe w unijnych regulacjach prawnych. Dylematy zasadności ich wprowadzania Abstrakt   PDF
Janusz Cichy
 
Vol 48, No 1 (2014) Akcje kopalni złota jako instrument inwestowania kapitału Abstrakt   PDF
Katarzyna Mamcarz
 
Vol 47, No 3 (2013) Aktualny stan rynku private equity/venture capital w Polsce oraz bariery jego rozwoju Abstrakt   PDF
Elżbieta Grzegorczyk, Marzena Krawczyk
 
Vol 50, No 1 (2016) Aktywność gospodarcza a korelacja między podatkami i długiem sektora general government Abstrakt   PDF (English)
Wiesława Ziółkowska
 
Vol 50, No 3 (2016) Aktywność zawodowa i rodzinna kobiet w wieku produkcyjnym niemobilnym Abstrakt   PDF
Dorota Raczkiewicz, Jakub Piasecki, Katarzyna Śledziewska, Iwona Bojar
 
Vol 48, No 3 (2014) Alternatywne waluty wirtualne Abstrakt   PDF
Robert Kurek
 
Vol 48, No 1 (2014) Analiza deficytu sektora finansów publicznych w Polsce w latach 2007-2012 Abstrakt   PDF
Tomasz Budzyński
 
Vol 47, No 3 (2013) Analiza dyskryminacyjna ryzyka upadłości Abstrakt   PDF
Grzegorz Mentel
 
Vol 47, No 2 (2013) Analiza efektywności działań innowacyjnych w obszarze marketingowym i organizacyjnym w przedsiębiorstwach przemysłu przetwórczego Abstrakt   PDF
Arkadiusz Kijek
 
Vol 47, No 4 (2013) Analiza ekonomiczna ryzyk wewnętrznych i zewnętrznych z perspektywy teorii gospodarki rynkowej Abstrakt   PDF (English)
Inna Lazaryshyna
 
Vol 47, No 3 (2013) Analiza kosztu kapitału przedsiębiorstw przy emisji obligacji korporacyjnych notowanych na GPW w  Warszawie Abstrakt   PDF
Piotr Zasępa
 
Vol 47, No 3 (2013) Analiza kowenantów w obligacjach korporacyjnych emitowanych przez niebankowe spółki z branży finansowej Abstrakt   PDF
Natalia Śmieja, Marek Pauka
 
Vol 48, No 2 (2014) Analiza oddziaływania operacji odwrotnych splitów na notowania akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Abstrakt   PDF
Roman Asyngier
 
Vol 47, No 3 (2013) Analiza polskich funduszy inwestycyjnych w  okresie 2009–2012 (miernik rozwoju Hellwiga na tle innych metod) Abstrakt   PDF
Adam Kopiński
 
Vol 47, No 4 (2013) Analiza popytu konsumpcyjnego jako endogennego czynnika rozwoju potencjału innowacyjnego gospodarki Abstrakt   PDF (English)
Oleksandra Gumeniuk
 
Vol 48, No 4 (2014) Analiza procesu restrukturyzacji w PKP Intercity SA Abstrakt   PDF
Joanna Świerk, Sebastian Bajon
 
Vol 50, No 4 (2016) Analiza rentowności wybranych banków komercyjnych w Polsce Abstrakt   PDF
Adam Kopiński
 
Vol 50, No 2 (2016) Analiza szans, możliwości oraz wyzwań związanych z wykorzystaniem cloud computingu i Big Data jako technologii konwergentnych Abstrakt   PDF
Janusz Wielki
 
Vol 50, No 4 (2016) Analiza wariancji – narzędzie do badań opodatkowania konsumpcji Abstrakt   PDF
Bogusława Maria Dobrowolska
 
Vol 48, No 3 (2014) Analiza wpływu czasu wygaśnięcia na ryzyko korytarzowych opcji kupna Abstrakt   PDF
Ewa Dziawgo
 
Vol 48, No 1 (2014) Analiza wybranych aspektów planowania wizerunkowych działań strategicznych i operacyjnych w kontekście polskich firm Abstrakt   PDF
Dariusz Tworzydło, Norbert Życzyński
 
Vol 47, No 3 (2013) Analiza zależności wynagrodzeń kadr zarządzających oraz wskaźników Z-score i TSR w wybranych bankach działających w Polsce i Stanach Zjednoczonych Abstrakt   PDF
Mateusz Folwarski, Krzysztof Kil
 
Vol 50, No 1 (2016) Antykryzysowa polityka fiskalna – cele, uwarunkowania i instrumenty Abstrakt   PDF
Agnieszka Alińska
 
Vol 50, No 1 (2016) Ślepy zaułek harmonizacji podatku od towarów i usług - droga wyjścia? Abstrakt   PDF
Witold Stanisław Modzelewski
 
Vol 49, No 4 (2015) Środki europejskie – sukcesy i dysfunkcje Abstrakt
Maciej Tokarski
 
Vol 48, No 4 (2014) Świadomość finansowa osób w wieku 50+ a korzystanie z produktów bankowych Abstrakt   PDF
Iwa Kuchciak
 
Vol 50, No 4 (2016) Aukcja elektroniczna w zamówieniach udzielanych przez publiczną służbę zdrowia Abstrakt   PDF
Jarosław Szymański
 
Vol 50, No 1 (2016) Łączenie działalności rolniczej z pozarolniczą (wymogi ewidencyjne w zakresie opodatkowania dochodu) Abstrakt   PDF
Elżbieta Hajduga
 
Vol 50, No 1 (2016) Źródła dochodów własnych samorządu województwa w świetle ich samodzielności dochodowej na przykładzie województwa zachodniopomorskiego Abstrakt   PDF
Beata Zofia Filipiak, Marek Dylewski
 
Vol 49, No 4 (2015) Źródła finansowania spółek z sektora MSP na rynku NewConnect w latach 2010–2013 Abstrakt   PDF
Magdalena Dąbkowska
 
Vol 50, No 3 (2016) Źródła i bariery efektywności energetycznej polskich przedsiębiorstw Abstrakt   PDF
Agnieszka Leszczyńska, Ki-Hoon Lee
 
Vol 49, No 3 (2015) Źródła informacji wykorzystywane w poszukiwaniu zagranicznych partnerów biznesowych a postrzeganie barier w nawiązywaniu współpracy międzynarodowej Abstrakt   PDF (English)
Lidia Danik
 
Vol 49, No 2 (2015) Życiorys naukowy profesor Bogumiły Muchy-Leszko Szczegóły   PDF   PDF (English)
Katarzyna Twarowska
 
Vol 50, No 1 (2016) „Restrukturyzowane zobowiązania podatkowe a pomoc publiczna w układzie” Abstrakt
Aleksandra Ewa Lubicz-Posochowska
 
Vol 49, No 3 (2015) Badania opinii pracowników w procesie identyfikacji patologicznych zachowań w miejscu pracy Abstrakt   PDF (English)
Dawid Szostek
 
Vol 49, No 4 (2015) Bank na rynku kapitału wysokiego ryzyka. Postulaty aktywnego uczestnictwa Abstrakt   PDF
Janusz Paweł Cichy
 
Vol 49, No 4 (2015) Banki spółdzielcze jako podmioty ekologicznie odpowiedzialne. Analiza województwa dolnośląskiego Abstrakt   PDF
Justyna Zabawa
 
Vol 49, No 3 (2015) Bariery innowacji technologicznych i międzynarodowa orientacja rynkowa polskich przedsiębiorstw przemysłowych Abstrakt   PDF (English)
Małgorzata Stefania Lewandowska
 
Vol 47, No 2 (2013) Bariery we współpracy przedsiębiorstw innowacyjnych z  instytucjami otoczenia biznesu Abstrakt   PDF
Wojciech Misterek
 
Vol 50, No 4 (2016) Bezpośrednie i pośrednie inwestycje w metale szlachetne Abstrakt   PDF
Urszula Maria Gierałtowska
 
Vol 48, No 2 (2014) Bezrobocie w Polsce w okresie międzywojennym w kontekście jakości danych w spisach ludności Abstrakt   PDF
Marta Dolecka, Dorota Raczkiewicz
 
Vol 49, No 1 (2015) Bibliografia prac prof. dr hab. Genowefy Sobczyk Bibliografia prac prof. dr hab. Genowefy Sobczyk Abstrakt   PDF
Genowefa Sobczyk
 
Vol 48, No 3 (2014) Bitcoin a definicja i funkcje pieniądza Abstrakt   PDF
Anna Piotrowska
 
Vol 49, No 4 (2015) Branże przyciągające kapitał podwyższonego ryzyka w Polsce Abstrakt
Elżbieta Ligia Grzegorczyk
 
Vol 49, No 4 (2015) Cateringowe aspekty wypłaty dywidendy a koniunktura giełdowa Abstrakt   PDF
Aleksandra Pieloch-Babiarz
 
Vol 47, No 4 (2013) Crowdfunding - doświadczenia światowe i polskie Abstrakt   PDF (English)
Krystyna Mitręga-Niestrój
 
Vol 50, No 4 (2016) Crowdfunding udziałowy w Stanach Zjednoczonych Abstrakt   PDF
Dominika Kordela
 
Vol 49, No 4 (2015) Czarny PR na polskim rynku kapitałowym Abstrakt   PDF
Elżbieta Aniela Kubińska
 
Vol 49, No 4 (2015) Czas realizacji pełnego wyjścia z inwestycji funduszy private equity na GPW w Warszawie Abstrakt   PDF
Tomasz Sosnowski
 
Vol 48, No 4 (2014) Czy banki nadal są instytucjami zaufania publicznego? Abstrakt   PDF
Witold Gradoń
 
1 - 50 z 518 elementów > >>