Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 47, No 4 (2013) Emitowanie obligacji bankowych - moda czy konieczność? Abstrakt
Witold Gradoń
 
Vol 49, No 4 (2015) Problem legalności decyzji antykryzysowych Europejskiego Banku Centralnego z przepisami Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Abstrakt  PDF
Tomasz Knepka
 
Vol 49, No 4 (2015) Banki spółdzielcze jako podmioty ekologicznie odpowiedzialne. Analiza województwa dolnośląskiego Abstrakt  PDF
Justyna Zabawa
 
Vol 49, No 4 (2015) Bank na rynku kapitału wysokiego ryzyka. Postulaty aktywnego uczestnictwa Abstrakt  PDF
Janusz Paweł Cichy
 
Vol 51, No 1 (2017) Przesłanki zmian modeli biznesowych banków ze szczególnym uwzględnieniem podatku od niektórych instytucji finansowych oraz wymogów kapitałowych Abstrakt  PDF
Anna Pyka, Monika Klimontowicz
 
Vol 49, No 4 (2015) Rezygnacja z gotówki – nowy paradygmat pieniądza czy tylko innowacja w obszarze rozliczeń pieniężnych? Abstrakt  PDF
Tomasz Bronisław Zieliński
 
Vol 50, No 4 (2016) Modele predykcji bankructwa a zasady rachunkowości banków Abstrakt  PDF
Paweł Dec, Monika Szczerbak
 
Vol 47, No 3 (2013) Ekologizacja współczesnych banków a ich ekonomiczna efektywność Abstrakt  PDF
Justyna Zabawa
 
Vol 49, No 4 (2015) Ograniczanie złożoności banków – analiza wybranych tendencji Abstrakt  PDF
Adam Nosowski
 
Vol 49, No 4 (2015) Struktura oszczędności finansowych gospodarstw domowych w Polsce w latach 2000–2014 Abstrakt  PDF
Paweł Kulpaka
 
Vol 47, No 3 (2013) Ryzyko obsługi jednostek samorządu terytorialnego z perspektywy działalności banków komercyjnych Abstrakt  PDF
Paweł Galiński
 
Vol 49, No 4 (2015) Próba oceny efektywności banków komercyjnych za pomocą metody DEA Abstrakt  PDF
Adam Marek Kopiński, Dariusz Stanisław Porębski
 
Vol 49, No 1 (2015) Przekształcenia polskiego systemu bankowego w latach 1989–2014 Abstrakt  PDF
Jerzy Węcławski
 
Vol 47, No 3 (2013) Współczesny bank wobec paradygmatu zaufania publicznego Abstrakt  PDF
Tomasz Zieliński
 
Vol 47, No 3 (2013) Problemy przestrzegania rekomendacji bancassurance Abstrakt  PDF
Paweł Konieczny
 
Vol 49, No 2 (2015) Unia bankowa jako element europejskiej sieci bezpieczeństwa finansowego Abstrakt  PDF
Jerzy Węcławski
 
Vol 50, No 4 (2016) Analiza rentowności wybranych banków komercyjnych w Polsce Abstrakt  PDF
Adam Kopiński
 
Vol 47, No 1 (2013) Wielkie banki i ich rola w kryzysie finansowym Abstrakt  PDF
Jerzy Węcławski
 
Vol 50, No 4 (2016) Leasing i kredyt w systemie zamówień publicznych w Polsce na tle innych krajów UE Abstrakt  PDF
Wojciech Starzyński
 
Vol 47, No 3 (2013) Resolution jako nowy obszar zadań Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Abstrakt  PDF
Alicja Janusz
 
1 - 20 z 20 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.