Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 49, No 4 (2015) Rola regulacji ostrożnościowych sektora bankowego w świetle kulturowego postrzegania prawa w Polsce Abstrakt  PDF
Lech Kurkliński
 
Vol 49, No 4 (2015) Panika klientów banków a instrumenty szokowe dezaktywacji Abstrakt  PDF
Paweł Dec, Piotr Masiukiewicz
 
Vol 50, No 3 (2016) Misja i zasady spółdzielcze jako istotne czynniki rozwoju spółdzielczego sektora bankowego w Polsce Abstrakt  PDF
Józefa Gniewek
 
Vol 49, No 4 (2015) Wzajemna konkurencyjność banków spółdzielczych i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych na podstawie lokalizacji placówek Abstrakt  PDF
Maria Magdalena Golec, Arkadiusz Kulig
 
Vol 49, No 4 (2015) Próba oceny efektywności banków komercyjnych za pomocą metody DEA Abstrakt  PDF
Adam Marek Kopiński, Dariusz Stanisław Porębski
 
Vol 49, No 4 (2015) Struktura firm rodzinnych a jakość portfela kredytowego na przykładzie wybranych banków spółdzielczych Abstrakt  PDF
Artur Stefański
 
Vol 50, No 4 (2016) Instrumenty wspierające sektor banków spółdzielczych w praktyce wybranych systemów gwarantowania depozytów Abstrakt  PDF
Łukasz Szewczyk
 
Vol 47, No 3 (2013) Systemowe ryzyko płynności w polskim systemie bankowym - wybrane aspekty Abstrakt  PDF
Błażej Kochański
 
Vol 47, No 1 (2013) Wielkie banki i ich rola w kryzysie finansowym Abstrakt  PDF
Jerzy Węcławski
 
Vol 48, No 1 (2014) Zagraniczne inwestycje kapitałowe banków komercyjnych działających w polskim sektorze bankowym Abstrakt  PDF
Zbigniew Korzeb
 
Vol 47, No 4 (2013) Stosunki finansowe między bankami komercyjnymi i przedsiębiorstwami przemysłowymi: zasady organizowania i ryzyka Abstrakt
Volodymyr Chybaj, Oleksandra Tesak
 
Vol 47, No 3 (2013) Regulacje a jakość kredytów konsumenckich w  Polsce Abstrakt  PDF
Ewa Łosiewicz-Dniestrzańska
 
Vol 50, No 2 (2016) Znaczenie systemów wspomagających zarządzanie informacjami w sektorze bankowym Abstrakt
Karolina Pilarczyk
 
Vol 47, No 3 (2013) Institutional Protection Scheme w  sektorze banków spółdzielczych w  Polsce - modelowe rozwiązania Abstrakt  PDF
Jan Koleśnik
 
Vol 48, No 1 (2014) Wpływ polityki banków komercyjnych na stabilność rynków finansowych Abstrakt  PDF
Joanna Stawska
 
Vol 48, No 1 (2014) Tożsamość spółdzielcza banku spółdzielczego na przykładzie Banku Spółdzielczego w Kościanie Abstrakt  PDF
Magdalena Golec
 
1 - 16 z 16 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.