Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 49, No 4 (2015) Efektywność wybranych funduszy akcji małych i średnich spółek w latach 2010–2014 Abstrakt  PDF
Agnieszka Moskal, Danuta Zawadzka
 
Vol 49, No 4 (2015) ETF w warunkach polskich Abstrakt  PDF
Urszula Maria Gierałtowska
 
Vol 50, No 3 (2016) Zmiany trendów rynkowych a efektywność akcyjnych funduszy inwestycyjnych w Polsce w latach 2005–2014 Abstrakt
Sylwester Kozak, Emil Ochnio
 
Vol 49, No 4 (2015) Struktura oszczędności finansowych gospodarstw domowych w Polsce w latach 2000–2014 Abstrakt  PDF
Paweł Kulpaka
 
Vol 47, No 3 (2013) Wykorzystanie spółki komandytowo-akcyjnej w działalności grupy kapitałowej Abstrakt  PDF
Elzbieta Wrońska-Bukalska
 
Vol 47, No 3 (2013) Analiza polskich funduszy inwestycyjnych w  okresie 2009–2012 (miernik rozwoju Hellwiga na tle innych metod) Abstrakt  PDF
Adam Kopiński
 
Vol 47, No 3 (2013) Fundusze ETF na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Abstrakt  PDF
Teresa Kondrakiewicz
 
Vol 48, No 1 (2014) Procesy integracyjne europejskiego rynku funduszy inwestycyjnych z perspektywy rynków wschodzących Abstrakt  PDF
Elżbieta Kubińska
 
1 - 8 z 8 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.