Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 50, No 1 (2016) Antykryzysowa polityka fiskalna – cele, uwarunkowania i instrumenty Abstrakt  PDF
Agnieszka Alińska
 
Vol 49, No 4 (2015) Problem legalności decyzji antykryzysowych Europejskiego Banku Centralnego z przepisami Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Abstrakt  PDF
Tomasz Knepka
 
Vol 49, No 4 (2015) Inwestycje zagraniczne w Polsce w warunkach destabilizacji makroekonomicznej Abstrakt  PDF
Mirosław Wypych
 
Vol 50, No 4 (2016) Wpływ struktury własnościowej na strategie banków w krajach Europy Środkowo-Wschodniej Abstrakt  PDF
Katarzyna Mikołajczyk
 
Vol 47, No 4 (2013) Ryzyko finansowe sektora przedsiębiorstw Ukrainy we współczesnych warunkach gospodarczych Abstrakt
Igor Alieksieiev, Yakiw Kuznetsov, Michajło Yastrubskyy
 
Vol 47, No 3 (2013) Krótka sprzedaż bez pokrycia jako nowe potencjalne źródło ryzyka systemowego Abstrakt  PDF
Waldemar Aspadarec
 
Vol 47, No 1 (2013) Wielkie banki i ich rola w kryzysie finansowym Abstrakt  PDF
Jerzy Węcławski
 
Vol 47, No 3 (2013) Rozwój gospodarek wschodzących na przykładzie krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej Abstrakt  PDF
Maciej Bolisęga
 
Vol 47, No 4 (2013) Wpływ światowego kryzysu finansowego na przemiany geoekonomiczne Abstrakt
Lyubov Oleksandrivna Kibalnyk
 
Vol 47, No 3 (2013) Tendencje zmian w  podatkowych dochodach budżetu państwa w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej Abstrakt  PDF
Anna Kosidłowska
 
Vol 47, No 3 (2013) Agencje ratingowe w unijnych regulacjach prawnych. Dylematy zasadności ich wprowadzania Abstrakt  PDF
Janusz Cichy
 
1 - 11 z 11 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.