Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 50, No 1 (2016) Zasady podatkowe A. Smitha jako kryterium oceny podatku liniowego Abstrakt  PDF
Bożena Stanek
 
Vol 50, No 1 (2016) Powierzchniowy a katastralny system opodatkowania nieruchomości – symulacja wybranych skutków fiskalnych Abstrakt  PDF
Sebastian Gnat
 
Vol 50, No 1 (2016) Podatki dochodowe jako czynnik ryzyka w międzynarodowych grupach kapitałowych Abstrakt  PDF
Bożena Ciupek, Jan Kaczmarzyk, Piotr Kania
 
Vol 50, No 1 (2016) Opodatkowanie dochodów przedsiębiorstw w państwach OECD – kierunki ewolucji Abstrakt  PDF
Małgorzata Mazurek-Chwiejczak
 
Vol 50, No 1 (2016) Wybrane aspekty opodatkowania transakcji na pochodnych instrumentach finansowych podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce Abstrakt  PDF
Małgorzata Barbara Twarowska
 
Vol 50, No 1 (2016) Harmonizacja podatków obciążających dochody przedsiębiorstw funkcjonujących na jednolitym rynku europejskim Abstrakt  PDF
Bożena Ciupek, Jan Kaczmarzyk, Piotr Kania
 
Vol 50, No 1 (2016) Preferencyjne opodatkowanie działalności gospodarczej na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych Abstrakt  PDF
Magdalena Ajchel
 
Vol 50, No 1 (2016) Uwarunkowania i szanse dla zmian w polskim systemie podatkowym – wybrane zagadnienia Abstrakt  PDF
Joanna Marczakowska-Proczka
 
Vol 50, No 1 (2016) Fiskalne aspekty podatku od towarów i usług w Polsce Abstrakt  PDF
Tomasz Mariusz Budzyński
 
Vol 50, No 1 (2016) Preferencje w podatku od towarów i usług dla małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach jednolitego rynku europejskiego Abstrakt  PDF
Teresa Famulska
 
Vol 50, No 1 (2016) Wydajność fiskalna, przestrzenne zróżnicowanie i czynniki warunkujące dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych w miastach na prawach powiatu w Polsce Abstrakt  PDF
Joanna Śmiechowicz
 
Vol 50, No 1 (2016) Gospodarcze skutki polityki podatkowej na Węgrzech w latach 2008–2014 Abstrakt  PDF
Anna Jadwiga Moździerz
 
Vol 50, No 1 (2016) Prospołeczne proporcje polskiego systemu podatkowego. Wybrane zagadnienia Abstrakt  PDF
Hanna Kuzińska
 
Vol 50, No 1 (2016) O potrzebie racjonalizacji stawek podatku od wydobycia niektórych kopalin Abstrakt  PDF
Przemysław Pest
 
Vol 50, No 1 (2016) Podatek katastralny w kontekście konstytucyjnej zasady sprawiedliwości opodatkowania Abstrakt  PDF
Katarzyna Alesandra Kopyściańska
 
Vol 50, No 1 (2016) Transakcja karuzelowa jako forma oszustwa w podatku od wartości dodanej Abstrakt  PDF
Dariusz Pauch
 
Vol 50, No 1 (2016) Opodatkowanie przeniesienia własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego gruntu, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego – w poszukiwaniu optymalnych regulacji prawnych Abstrakt  PDF
Wojciech Gonet
 
Vol 50, No 1 (2016) Efektywność fiskalna systemu podatkowego a przedawnienie zobowiązań podatkowych Abstrakt  PDF
Dominik Mączyński
 
Vol 50, No 1 (2016) Ulga na dzieci jako instrument realizacji polityki prorodzinnej w Polsce Abstrakt  PDF
Renata Budlewska
 
Vol 50, No 4 (2016) Ewolucja preferencji podatkowych w zakresie opodatkowania aktywności osób fizycznych na rynku finansowym Abstrakt  PDF
Jarosław Dziuba
 
Vol 50, No 1 (2016) Preproporcjonalne i proporcjonalne odliczenie podatku naliczonego od 2016 r. jako racjonalizacja mechanizmu podatku od towarów i usług Abstrakt  PDF
Ewelina Skwierczyńska
 
Vol 50, No 1 (2016) Główne przyczyny trudności w praktycznej realizacji obowiązków komornika sądowego jako płatnika podatku od towarów i usług Abstrakt  PDF
Tomasz Kazimierz Chojnacki
 
Vol 50, No 1 (2016) W kierunku jednej stawki VAT – korzyści i wyzwania na przykładzie Polski Abstrakt  PDF
Tomasz Tratkiewicz
 
Vol 51, No 1 (2017) Przesłanki zmian modeli biznesowych banków ze szczególnym uwzględnieniem podatku od niektórych instytucji finansowych oraz wymogów kapitałowych Abstrakt  PDF
Anna Pyka, Monika Klimontowicz
 
Vol 49, No 2 (2015) Najnowsze zmiany w konstrukcji podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce Abstrakt  PDF
Alicja Pomorska
 
Vol 50, No 1 (2016) Instrumenty personalizacji podatkowej w konstrukcji podatku dochodowego od osób fizycznych Abstrakt  PDF
Robert Zieliński
 
1 - 26 z 26 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.