Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 50, No 1 (2016) Główne problemy występujące w podatkach dochodowych na tle orzecznictwa sądów administracyjnych Abstrakt  PDF
Artur Mudrecki
 
Vol 50, No 1 (2016) Wybrane determinanty zmian dochodów podatkowych samorządu terytorialnego w Polsce w latach 1999–2014 Abstrakt  PDF
Marek Kazimierz Pypeć
 
Vol 50, No 1 (2016) O nowy ład podatków lokalnych w Polsce Abstrakt  PDF
Paweł Felis
 
Vol 50, No 1 (2016) Możliwości wykorzystywania przez gminy podatków i opłat do przejmowania pożytków z tzw. renty planistycznej – wybrane problemy Abstrakt  PDF
Katarzyna Aleksandra Wójtowicz
 
Vol 50, No 1 (2016) Podatki i opłaty lokalne w kontekście międzygminnych nierówności dochodowych Abstrakt  PDF
Sławomira Kańduła, Joanna Śmiechowicz
 
Vol 50, No 1 (2016) System (zbiór) podatków samorządowych – wstępne propozycje uporządkowania Abstrakt  PDF
Zbigniew Ofiarski
 
Vol 50, No 1 (2016) Ślepy zaułek harmonizacji podatku od towarów i usług - droga wyjścia? Abstrakt  PDF
Witold Stanisław Modzelewski
 
Vol 50, No 1 (2016) Prospołeczne proporcje polskiego systemu podatkowego. Wybrane zagadnienia Abstrakt  PDF
Hanna Kuzińska
 
Vol 50, No 1 (2016) Racjonalizacja regulacji podatkowych z zakresu cen transferowych w Polsce Abstrakt  PDF
Grzegorz Wojciech Matysek
 
Vol 50, No 1 (2016) Granice zasady prawdy materialnej w postępowaniu podatkowym Abstrakt  PDF
Rafał Pasternak
 
Vol 50, No 1 (2016) W poszukiwaniu efektywnego systemu podatków samorządowych Abstrakt  PDF
Beata Guziejewska
 
Vol 50, No 1 (2016) Problemy opodatkowania nieruchomości w Polsce – przegląd wybranych aspektów Abstrakt  PDF
Anna Milewska
 
Vol 50, No 1 (2016) Fiskalna funkcja podatku od dochodów z kapitałów pieniężnych Abstrakt  PDF
Anna Kosidłowska
 
Vol 50, No 1 (2016) Kilka uwag na temat intensyfikacji zjawiska legalnego minimalizowania ciężarów podatkowych Abstrakt  PDF
Anna Drywa
 
Vol 50, No 1 (2016) Zróżnicowanie fiskalnych skutków polityki podatkowej jednostek samorządu terytorialnego Abstrakt  PDF
Jarosław Dziuba
 
Vol 47, No 3 (2013) Tendencje zmian w  podatkowych dochodach budżetu państwa w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej Abstrakt  PDF
Anna Kosidłowska
 
Vol 50, No 1 (2016) Aktywność gospodarcza a korelacja między podatkami i długiem sektora general government Abstrakt
Wiesława Ziółkowska
 
1 - 17 z 17 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.