Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 49, No 4 (2015) Rola regulacji ostrożnościowych sektora bankowego w świetle kulturowego postrzegania prawa w Polsce Abstrakt  PDF
Lech Kurkliński
 
Vol 50, No 1 (2016) Ślepy zaułek harmonizacji podatku od towarów i usług - droga wyjścia? Abstrakt  PDF
Witold Stanisław Modzelewski
 
Vol 51, No 1 (2017) Przesłanki zmian modeli biznesowych banków ze szczególnym uwzględnieniem podatku od niektórych instytucji finansowych oraz wymogów kapitałowych Abstrakt  PDF
Anna Pyka, Monika Klimontowicz
 
Vol 49, No 4 (2015) Problemy rynku usług płatniczych w Polsce po zmianach regulacyjnych Abstrakt  PDF
Grażyna Teresa Woźniewska
 
Vol 49, No 4 (2015) Skuteczność ograniczenia wypłaty dywidendy banków jako instrumentu polityki nadzorczej w Polsce Abstrakt  PDF
Jan Koleśnik
 
Vol 48, No 1 (2014) NewConnect na tle alternatywnych systemów obrotu w Europie. Nieprawidłowości funkcjonowania polskiego rynku ASO Abstrakt  PDF
Roman Asyngier
 
Vol 47, No 3 (2013) Regulacje a jakość kredytów konsumenckich w  Polsce Abstrakt  PDF
Ewa Łosiewicz-Dniestrzańska
 
Vol 47, No 3 (2013) Regulacje jako determinanta rozwoju innowacji na rynku płatności detalicznych Abstrakt  PDF
Janina Harasim
 
Vol 47, No 3 (2013) Agencje ratingowe w unijnych regulacjach prawnych. Dylematy zasadności ich wprowadzania Abstrakt  PDF
Janusz Cichy
 
1 - 9 z 9 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.