Pochodzenie wiedzy jako psychologicznego początku epistemologii kantowskiej w ujęciu Ramóna Turro

Juan Cano de Pablo

Streszczenie w języku polskim


Artykuł rozpoczyna się od przedstawienia tekstów Ramóna Turró na temat troficznego pochodzenia wiedzy. Po wprowadzeniu autor niniejszego opracowania wskazuje, że idee Turró są pomyślane jako uzupełniająca teoria epistemologii Kanta, ujawniona głównie w Krytyce czystego rozumu. Rozumiane w ten sposób teorie Turró mogą wyjaśniać, w jaki sposób wiedza zaczyna się w doświadczeniu, podczas gdy w epistemologii Kanta odnoszą się do racjonalnych mechanizmów, które dają uniwersalność i konieczność wiedzy naukowej. Kant realizuje bowiem teorię epistemologiczną, natomiast Turró przeprowadza psychologiczną teorię genezy wiedzy. Z tej perspektywy, oraz w oparciu o teksty Miguela de Unamuno, autor artykułu pokrótce analizuje pojęcia tak fundamentalne, jak: rzeczywistość, istnienie, przestrzeń, wiedza, instynkt czy zachowanie. W końcowej części znajduje się krótka refleksja nad Arystotelesowskimi koncepcjami zwierzęcej phronesis i żywienia, w których Stagiryta może być uznany za prekursora idei Turró.


Słowa kluczowe


wiedza; umiejętności; impuls troficzny; wrażliwość; rzeczywistość; istnienie

Pełny tekst:

PDF (Español (España))

Bibliografia


Aristóteles, Acerca del alma, Madrid 2003.

Aristóteles, Investigación sobre los animales, Madrid 1992.

Berkeley G., Tratado sobre los principios del conocimiento humano, Madrid 1992.

Fuentes J.B., La Teoría del origen trófico del conocimiento deRamón Turró: Un ensayo sobre su trasfondo histórico-filosóficoy sus posibilidades de desarrollo teórico en el sentido de una concepción (neo)aristotélica de la vida, “Psychologia Latina” 2010, núm. 1.

Fuentes J.B., Quiroga E., Muñoz F., Una primera aproximación alas posibilidades de desarrollo de la teoría del origen trófico del conocimiento de Ramón Turró, “Revista de Historia de la Psicología” 2005, núm. 2–3.

García Morente M., La filosofía de Kant: una introducción a la filosofía, Madrid 1975.

Heidegger M., Interpretaciones fenomenológicas sobre Aristóteles. Informe de la situación hermenéutica, Madrid 2002.

Kant I., Crítica de la razón pura, Madrid 2005.

López Gómez C., Inteligencia animal en Aristóteles, “Discusiones Filosóficas” 2009, núm. 15.

López Molina A.M., Filosofía como reflexión sobre el sentimiento trágico de la vida, [en:] M. de Unamuno, Del sentimiento trágico de la vida en los hombres y en los pueblos, edición de A.M. López Molina, Madrid 2006.

Martín Cuenca E., Fundamentos de fisiología, Madrid 2006.

Müller-Esterl W., Bioquímica – Fundamentos para Medicina y Ciencias de la Vida, Barcelona 2008.

Siguan M., Ideas psicológicas en la obra de Ramón Turró, “Revista de Historia de la Psicología” 1980, núm. 3–4.

Spinoza B., Ética, edición, traducción y notas por V. Peña, Madrid 2009.

Turró R., La base trófica de la inteligencia, Serie I, T. IV, Madrid 1918.

Turró R., Orígens del coneixement: la fam, Barcelona 1912.

Turró R., Orígenes del conocimiento: el hambre, Madrid 1921.

Uexküll J. von, Andanzas por los mundos circundantes de los animales y los hombres, Buenos Aires 2016.

Unamuno M. de, Del sentimiento trágico de la vida en los hombres y enlos pueblos, edición de A.M. López Molina, Madrid 2006.

Unamuno M. de, Prólogo, [en:] R. Turró, Orígenes del conocimiento. El hambre (5–16), Madrid 1921.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/i.2017.42.2.61
Data publikacji: 2018-06-13 09:03:25
Data złożenia artykułu: 2018-02-06 16:35:51

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Juan Cano de Pablo

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.