Vol 41, No 1 (2016)

Spis treści

Artykuły

Piotr Domeracki
PDF
7
Christian Viera Álvarez
25
Raúl Fornet-Betancourt
55
Jordi Puigdomènech López
69
Cezary Mordka
PDF
83
Kamila Gralewska
PDF
97
Mateusz Buczek
PDF
109

Recenzje

Libertariańska koncepcja wolnego społeczeństwa (John Hospers, Libertarianism. A Political Philosophy for Tomorrow, Leipzig 2013, ss. 298)
Mateusz Buczek
PDF
121
Konstytucja Republiki Chile jako przykład współczesnego sporu filozoficznego o charakterze fundamentalnym (Jaime Bassa Mercado, Juan Carlos Ferrada Bórquez, Christian Viera Álavarez, La Constitución chilena. Una revisión crítica a su práctica política, LOM ediciones, Santiago de Chile 2015, ss. 338)
Krzysztof Polit
PDF
125
Przykład klasycznej postaci sceptycyzmu (Gerardo López Sastre, Hume. Cuándo saber ser escéptico, Bonalletra Alcompas, Barcelona 2015, ss. 145)
Krzysztof Polit
PDF
131