Kultura i Wartości

Interdyscyplinarne czasopismo naukowe „Kultura i Wartości” jest kwartalnikiem wydawanym przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Czasopismo ukazuje się wyłącznie w wersji internetowej, która stanowi jego wersję podstawową. Publikowane są w nim teksty z zakresu filozofii teoretycznej, aksjologii, etyki, filozofii kultury, filozofii dziejów, estetyki oraz innych dyscyplin naukowych – takich jak kulturoznawstwo, socjologia teoretyczna, historia, politologia i psychologia – które badają  z różnych perspektyw problematykę człowieka, jego działalność i aktywność, czynności poznawcze, kulturowo-historyczne uwarunkowania jego istoty i istnienia. Czasopismo prezentuje  również omówienia i recenzje polskich oraz zagranicznych publikacji, które dotyczą tej problematyki. Zamieszcza też dyskusje i komentarze do tekstów opublikowanych na łamach „Kultury i Wartości".

 


ISSN: 2299-7806
Współczynnik odrzuceń nadsyłanych artykułów: ok. 20%

Aktualności

 
Aktualności nie zostały opublikowane.
 
Więcej ogłoszeń...

No 22 (2017)

Spis treści

Od Redakcji
 

Artykuły

Basia Nikiforowa, Kestutis Sapoka
5
Vladimer Luarsabishvili
21
Grzegorz Bednarczyk
PDF
55
Waldemar Kwiatkowski
PDF
115
Anna Rutkowska
PDF
149
Magdalena Dąbrowska
PDF
177

Recenzje

Stanisław Jędrczak
PDF
197
O sztuce życia nie tylko teoretycznie
Tadeusz Linkner
PDF
207