Kim jest człowiek i jaki jest cel jego egzystencji? Koncepcja człowieka w filozofii Hryhorija Skoworody

Dymitr Misiejuk

Streszczenie w języku polskim


W artykule analizuję, kim jest człowiek w filozofii Hryhorija Skoworody. Jego poglądy to interesująca próba pokazania miejsca człowieka w świecie oraz zdefiniowania, co jest sensem jego egzystencji. Opisuję to zagadnienie z szerszej perspektywy filozoficznej, a nie tylko opierając się na tekstach Skoworody. Próbuję też pokazać, co myśl Skoworody może zaoferować człowiekowi współczesnemu.


Słowa kluczowe


Skoworoda; człowiek; ludzka natura; świat; Platon; Epikur; szczęście

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Teksty źródłowe:

Бонч-Бруевич В., Собрание сочинений Г. С. Сковороды, СПБ, Санкт-Петербург 1912.

Сковорода Г. С., Сад божественних пісень, Школа, Київ 2007.

Сковорода Г. С., Повне зібрання творів у двох томах, Наукова Думка, Київ 1973.

Сковорода Г. С., Твори в двох томах, t. 1, Київ 1961.

Opracowania:

Arystoteles, Etyka Nikomachejska, tłum. D. Gromska, PWN, Warszawa 2007.

Betko I., Ukraiński Sokrates. Pomiędzy filozofią, mistyką a ezoteryzmem: interpretacja ducho-wej spuścizny Hryhorija Skoworody (1722–1794) jako problem epistemologiczny, „Ruch Filozoficzny” 2014, t. LXXI, nr 1.

Чижевський Д., Філософські твори у чотирьох томах, Смолоскип, t. 1, Київ 2005.

Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, tłum. K. Leśniak, PWN, Łódź 1988.

Misiejuk D., Edukacyjne aspekty bajki w filozofii Hryhorija Skoworody, [w:] Bajka w bada-niach humanistów, red. J. Strycharski, M. Zaorska, t. 5, Katedra UNESCO Uniwersyte-tu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Centrum Badań Społecznych UWM, Olsztyn 2014.

Misiejuk D., Czy szczęście jest przed nami skryte?, [w:] Szczęście w wymiarze pedagogiczno-socjologicznym, red. E. Kowalska, P. Prüfer, M. Kowalski, Impuls, Kraków 2014.

Гнатюк Я. С., Український кордоцентризм у конфлікті міфологій та інтерпретацій, Івано-Франківськ, 2010.

Gorskyj W. S., Akademia Kijowsko-Mohylańska: filozoficzna tradycja i współczesność, „Col-loquia Communia: Ukraińska Przestrzeń Filozoficzna Wczoraj i Dziś” 1998, red. J. Mizińska, M. Krakowski, nr 1 (68).

Горський В. С., Кислюк К. В., Історія україньської філософії, Либідь, Київ 2004.

Handzel M. T. OSPPE, Hryhorija Sawycza Skoworody (1722–1794) teoria poznania samego siebie, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Wrocław 2013.

Книш І. В., Кордологізм та його роль у становленні Української нації: сучасний науковий дискурс, »Філософія науки: традиції та інновації«, 2015, № 1 (11), s. 136–144.

Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze, red. W. Mokry, t. I–II/1992–1993.

Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze, red. W. Mokry, t. III–IV/1994–1995.

Pilipowicz D., Rozmowa o duchowym świecie. Hryhorij Skoworoda Filozofia – Teologia – Mi-styka., Wydawnictwo „Szwajpolt Fiol”, Fundacja św. Włodzimierza Chrzciciela Rusi Ki-jowskiej w Krakowie, Kraków 2010.

Platon, Dialogi, tłum. W. Witwicki, Tower Press, Gdańsk 2000.

Platon, Fedon, tłum. W. Witwicki, Wydawnictwo ANTYK, Kęty 1999.

Platon, Państwo, tłum. W. Witwicki, t. 1, Wydawnictwo ALFA, Warszawa 1994.

Platon, Państwo, tłum. W. Witwicki, t. 2, Wydawnictwo ALFA, Warszawa 1999.

Попович M., Григорій Cковорода: філософія свободи, Майстерня Білецьких, Київ 2007.

Шевчук B., Пізнаний і непізнаний сфінкс Грігорій Сковорода сучасними очима, Пульсари, Київ 2008.

Taбaчникoв И. A., Григорий Сковорода, Мысль, Mocква 1972.

Ушкалов Л., Григорій Cковорода, Фоліо, Харків 2009.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2016.20.149
Data publikacji: 2017-05-08 13:08:14
Data złożenia artykułu: 2017-03-01 18:16:25

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Dymitr Misiejuk

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl