Wittgenstein o zagadnieniu podmiotowości

Kazimierz Rynkiewicz

Streszczenie w języku polskim


Wittgenstein zajmował się dokładnie zagadnieniem podmiotowości, szczególnie w „Traktacie logiczno-filozoficznym” i „Dociekaniach filizoficznych”. Wyjątkowa perspektywa w trakcie analizy podmiotowości powstaje wtedy, gdy filozofia traktowana jest jako środek terapeutyczny dla podmiotów ludzkich. Sukces epistemiczny tych podmiotów zależy generalnie od tego, jak posługują się językiem. Tak można zapewnić dostęp do obszaru intencjonalności, jaka posiada też decydujące znaczenie dla teorii obrazu proponowanej przez Wittgensteina. W kontekście teorii obrazu podmiot epistemiczny ukazuje się w świecie przede wszystkim jako istota myśląca, uzdolniona wyobrażeniowo i świadoma. Gdy podmiot jest dostrzegany i rozważany pod określonym aspektem, to raczej trudno jest uniknąć konfrontacji z punktem widzenia nazywanym solipsyzmem metafizycznym.

 


Słowa kluczowe


Wittgenstein; epistemologia; podmiot; język; świat

Pełny tekst:

PDF (Deutsch)

Bibliografia


Ammereller E., Die abbildende Beziehung. Zum Problem der Intentionalität im „Tractatus“, [in:] Tractatus logico-philosophicus, hrsg. von W. Vossenkuhl, Akademie-Verlag, Berlin 2001, S. 111–139.

Bell, D., Solipsismus, Subjektivität und öffentliche Welt, [in:] Von Wittgenstein lernen, hrsg. von W. Vossenkuhl, Akademie-Verlag, Berlin 1992, S. 29–52.

Daimond C., The Realist Spirit, MIT-Press, Cambridge–Massachussetts 1991.

Descartes R., Meditationen über die Grundlagen der Philosophie, Meiner, Hamburg 1994.

Hacker P., Wittgenstein im Kontext der analytischen Philosophie, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1997.

Kant I., Kritik der reinen Vernunft, Hartknoch, Riga 1787 (zit. KrV B).

Lorek I., Ludwig Wittgenstein, [in:] Projekt Wikipedia-ORG, http://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Wittgenstein [besucht am 15.2.2016].

Mayer V., Der Tractatus als System, [in:] Tractatus logico-philosophicus, hrsg. von W. Vos-senkuhl, Akademie-Verlag, Berlin 2001, S. 11–34.

Möller P., Ludwig Wittgenstein, [in:] Projekt Philolex-DE, http://www.philolex.de/wittgens.htm [besucht am 23.9.2016].

Puhl K., Subjekt und Körper: Untersuchungen zur Subjektivität bei Wittgenstein und zur The-orie der Subjektivität, Mentis, Paderborn 1999.

Rynkiewicz K., Der Umgang mit Wissen heute. Zur Erkenntnistheorie im 21. Jahrhundert. Eine Einführung, Ontos-Verlag, Frankfurt–Paris–Lancaster–New Brunswick 2012.

Schroeder S., Wittgenstein lesen: ein Kommentar zu ausgewählten Passagen der „Philosophi-schen Untersuchungen“, Frommann-Holzboog, Stuttgart 2009.

Schopenhauer A., Die Welt als Wille und Vorstellung, Dt. Taschenbuch-Verlag, München 1998.

Schweikert W., Ludwig-Wittgenstein – Leben & Werk. Zum 100.

Geburtstag, [in:] Projekt Wissenschaftskritik-DE, http://www.wissenschaftskritik.de/ludwig-wittgenstein-leben-werk/ [besucht am 23.9.2016].

Vossenkuhl W., Sagen und Zeigen. Wittgensteins „Hauptproblem“, [in:] Tractatus logico-philosophicus, hrsg. von ders., Akademie-Verlag, Berlin 2001, S. 35–63.

Wittgenstein L., Briefwechsel, hrsg. von B. F. McGuiness und G. H. von Wrigth, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1980 (zit. BW).

Wittgenstein L., Werkausgabe in 8 Bänden, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1984f.

– Bd. 1: – Tractatus logico-philosophicus (zit. TLP)

– Tagebücher 1914–1916 (zit. TB)

– Philosophische Untersuchungen (zit. PU)

– Bd. 4: – Philosophische Grammatik (zit. PG)

– Bd. 5: – Das Blaue Buch (zit. BB)

– Eine philosophische Betrachtung (Das Braune Buch) (zit. EPB).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2016.20.121
Data publikacji: 2017-05-08 13:08:13
Data złożenia artykułu: 2017-04-01 15:02:10

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Kazimierz Rynkiewicz

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl