SZIR ha-SZIRIM (pieśń najpiękniejsza). Obrazowanie za pomocą metafory Sacrum i profanum na przykładzie „Pieśni nad pieśniami” – analiza kognitywna

Renata Łukiewicz-Kostro

Streszczenie w języku polskim


Pieśń nad Pieśniami zawarta w starotestamentowej księdze mądrościowej Salomona to namiętny erotyk, prototyp liryki miłosnej, który wyraża odwieczne, fascynujące, zmysłowe doznania i pragnienia człowieka i …Boga. Tekst doczekał się licznych interpretacji w różnych nurtach , m.in. interpretacja naturalna, kultowo-mityczna, alegoryczna, czy też teologiczna. Celem artykułu jest pokazanie unikatowego, wielosensorycznego obrazowania miłości pomiędzy mężczyzną a kobietą w wymiarze fizyczno-duchowym  za pomocą metafory ucieleśnionego doświadczenia Sacrum i profanum i wykazanie, że nie istnieje dualizm tych dwóch wymiarów, a jedynie wzajemne przenikanie. Autorka dokonuje analizy wybranych metafor i metonimii tekstu w przekładzie Czesława Miłosza z zastosowaniem metody kognitywnej G. Lakoffa i M. Johnsona.

 


Słowa kluczowe


Pieśń nad pieśniami; metafora i metonimia; Sacrum/profanum; obrazowanie; ucieleśnione doświadczenie

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


The Song of Songs Polish quotations for the analysis were taken from:

Miłosz Cz., Księgi biblijne, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2003.

The English equivalents of the quotations were taken from: The Jerusalem Bible. Popular Edition, Darton, Longman and Todd, London 1974.

Budzyńska M., „Żebractwo”, „Święte uzależnienie” i „duchowy prysznic” – o przenikaniu się sacrum i profanum w metaforycznym języku dominikanina o. Jana Góry, „Kwartalnik Językoznawczy” 2012, vol. 4 (12).

Cognitive Linguistic Explorations in Biblical Studies, ed. by B. Howe, J. B. Green, De Gruyter, Boston 2014.

Gibbs R. W., Embodiment and Cognitive Science, Cambridge University Press, New York 2006.

Goatley A., The Language of Metaphors, Routledge, London – New York 1997.

Hiraga Masako K., Metaphor and Iconicity. A Cognitive Approach to Analyzing Texts, Pal-grave, MacMillan UK, New York 2005.

Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011.

Duch Święty w naszej codzienności, ed. by K. Guzowski, Gaudium, Lublin 2010.

Guzowski K., Duch dialogujący. To Dialegomenon Pneuma. Zarys pneumatologii dialogalnej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016.

Lakoff G., Johnson M., Metaphors We Live By, The University of Chicago Press, Chicago–London 1980.

Lakoff G., Johnson M., Philosophy in the Flesh, Basic Books, New York 1999.

Lakoff G., Turner M., More than a Cool Reason, University of Chicago Press, Chicago 1989.

Lucy J. A., Language Diversity and Thought, Cambridge University Press, Cambridge 1992.

Sieradzan J., Sacrum i profanum czy sacrofanum? Przemiany w rozumieniu sacrum we współczesnym świecie, [in:] „Lud” 2006, vol. 90.

The Jewish Study Bible, ed. by M. Brettler, A. Berlin, The Jewish Publication Society, 2015.

Recommended for further reading:

Goatley A., The Language of Metaphors, Routledge, London – New York 1997.

Hiraga Masako K., Metaphor and Iconicity. A Cognitive Approach to Analyzing Texts, Pal-grave, MacMillan UK, New York 2005.

Metaphor in the Hebrew Bible, ed. by P. Hecke, Leuven University Press 2005.

Ortony A., Metaphor and Thought, Cambridge University Press, Cambridge 1993.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2016.20.33
Data publikacji: 2017-05-08 13:08:09
Data złożenia artykułu: 2017-05-01 01:14:35

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Renata Łukiewicz-Kostro

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl