Recenzja: Aleksandra Przegalińska, Istoty wirtualne. Jak fenomenologia zmieniała sztuczną inteligencję, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2016

Kamil Szymański

Streszczenie w języku polskim


..

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bostrom N., Superinteligencja: scenariusze, strategie, zagrożenia, tłum. D. Konowrocka-Sawa, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2016.

Dusek V., Wprowadzenie do filozofii techniki, tłum. Z. Kasprzyk, WAM, Kraków 2011.

Ilnicki R., Fenomenologia techniki, „Fenomenologia” 2011, nr 9, s. 95–112.

Przegalińska A., Istoty wirtualne: jak fenomenologia zmieniała sztuczną inteligencję, Towa-rzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2016.

Szymański K., Transhumanizm, „Kultura i Wartości” 2015, nr 13, s. 133–152, DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2015.13.133.

http://edition.cnn.com/2010/WORLD/asiapcf/04/01/korea.parents.starved.baby/ [dostęp: 18.06.2017].

http://www.complex.com/pop-culture/2014/11/the-worst-examples-of-world-of-warcraft-addiction/prostitute [dostęp: 24.06.2017].

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1085412/Revealed-The-woman-Second-Life-divorce--whos-engaged-web-cheat-shes-met.html [dostęp: 15.06.2017].

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2553247/ [dostęp: 24.06.2017].

https://www.theguardian.com/technology/2008/nov/13/second-life-divorce [dostęp: 18.06.2017].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2017.21.%25p
Data publikacji: 2017-08-29 23:58:56
Data złożenia artykułu: 2017-08-23 14:34:07

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Kamil Szymański

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl