Wbrew humanizmowi. Racjonalizm transcendentalny Bogusława Wolniewicza

Stanisław Jędrczak

Streszczenie w języku polskim


Recenzja wydanego jesienią 2016 r. IV tomu zbioru rozpraw Bogusława Wolniewicza pt. "Filozofii i wartości".

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Benedykt XVI, Ostatnie rozmowy, tłum. J. Jurczyński, Warszawa 2016.

J. Golińska-Pilarek, A. Wójtowicz (red.), Identyczność znaku czy znak identyczności? Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Mieczysławowi Omyle z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, Warszawa 2012.

P. Hacker, Human Nature. The Categorial Framework, Blackwell 2007, s. 305.

M. Omyła (red.), Szkice z semantyki i ontologii sytuacji, Warszawa 1991.

B. Pascal, Myśl, tłum. T. Boy-Żeleński, Warszawa 2008.

H. Putnam, Pragmatyzm. Pytania otwarte, tłum. B. Chwedeńczuk, Warszawa 1999.

J. Ratzinger, Śmierć i życie wieczne, tłum. M. Węcławski, Warszawa 1986.

L. Wittgenstein, Traktat logiczno-filozoficzny, tłum. B. Wolniewicz, Warszawa 2007.

B. Wolniewicz, Filozofia i wartości, Warszawa 1991.

B. Wolniewicz, Filozofia i wartości III, Warszawa 2003.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2017.22.197
Data publikacji: 2018-01-07 22:33:03
Data złożenia artykułu: 2017-10-20 19:23:06

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Stanisław Jędrczak

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl