Kultura i Wartości

Interdyscyplinarne czasopismo naukowe „Kultura i Wartości” jest kwartalnikiem wydawanym przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Czasopismo ukazuje się wyłącznie w wersji internetowej, która stanowi jego wersję podstawową. Publikowane są w nim teksty z zakresu filozofii teoretycznej, aksjologii, etyki, filozofii kultury, filozofii dziejów, estetyki oraz innych dyscyplin naukowych – takich jak kulturoznawstwo, socjologia teoretyczna, historia, politologia i psychologia – które badają  z różnych perspektyw problematykę człowieka, jego działalność i aktywność, czynności poznawcze, kulturowo-historyczne uwarunkowania jego istoty i istnienia. Czasopismo prezentuje  również omówienia i recenzje polskich oraz zagranicznych publikacji, które dotyczą tej problematyki. Zamieszcza też dyskusje i komentarze do tekstów opublikowanych na łamach „Kultury i Wartości".

 


ISSN: 2299-7806
Współczynnik odrzuceń nadsyłanych artykułów: ok. 20%

Aktualności

 
Aktualności nie zostały opublikowane.
 
Więcej ogłoszeń...

No 24 (2017)

Spis treści

Od redakcji
Leszek Kopciuch
3

Artykuły

Jan Donimirski
PDF
5
Mateusz Cichocki
PDF
23
Tomasz Jerzy Stefaniuk
45
Grzegorz Jan Wyczyński
PDF
69
Kamil Szymański
PDF
89
Małgorzata Grabowska
PDF
107
Grzegorz Michalik
PDF
137

Sprawozdania i komunikaty

Sprawozdanie z konferencji naukowej "Kryzys wartości?"
Leszek Kopciuch
PDF
159
Sprawozdanie z konferencji naukowej "Oko w oko z ... nauronauką"
Marlena Wanda Stradomska
PDF
165