No 1 (2017)

Spis treści

Wstęp
 
PDF
9

Studia i Rozprawy

Bogusław Śliwerski
PDF
13
Józefa Bałachowicz
PDF
21
Małgorzata Kowalik-Olubińska
PDF
39
Urszula Oszwa
PDF
49
Ewa Szadzińska
PDF
61
Marta García-Sampedro
71

Prace badawcze

Teresa Parczewska
83
Надія Дудник
95

Doświaczenia i Propozycje

Božena Švábová
113
Ramesh Bhandari
129
Bernadet Tijnagel-Schoenaker
139
Anna Śledziewska
PDF
147
Renata Stawinoga
PDF
155

Recenzje i Sprawozdania

Ewa Kłyszewska-Połosak, Wierszem malowane. Utwory dla najmłodszych, Poligrafia, Otwock 2016
Anna Boguszewska
PDF
175
Sprawozdanie z Pierwszego Międzynarodowego Sympozjum Naukowo-Metodycznego „Innowacje w edukacji”, Lublin 22–23 maja 2017 r.
Urszula Oszwa
PDF
179