Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
No 37 (2014) Епізоди із спортивної хроніки дрогобича 20-х – 30-х рр. ХX ст. Abstrakt   PDF (Русский)
Богдан Лазорак
 
No 35 (2013) Aleksander Świeżawski, chorąży lubaczowski. Kariera średniego szlachcica z województwa bełskiego w czasach saskich Abstrakt   PDF
Wiesław Bondyra
 
No 39 (2015) Aluzja do rebelii Eugeniusza czy ukłon wobec aspiracji rzymskiej elity. Nowa interpretacja mowy Maeciusa Faltoniusa Nicomachusa (Hist. Aug. Tac. 6, 1–9) Abstrakt   PDF
Robert Suski
 
No 40 (2015) Andrzej Chwalba Samobójstwo Europy. Wielka Wojna 1914– 1918, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2014, ss. 645+2 nlb, il., 7 mapek Szczegóły   PDF
Jan Lewandowski
 
No 38 (2014) Aneta Pieniądz, Więzi braterskie we wczesnym średniowieczu: wyobrażenia i praktyka społeczna, TYNIEC Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 2014, ss. 318 Szczegóły   PDF
Andrzej Pleszczyński
 
No 41 (2016) Anna Dymmel: Księgozbiory domowe w Lublinie w pierwszej połowie XIX wieku. Lublin 2013, 533 s., sum. Szczegóły   PDF
Antoni Krawczyk
 
No 38 (2014) Armia koronna Rzeczypospolitej w sporach i rozgrywkach politycznych pierwszych lat wojny na Ukrainie (1648-1649) Abstrakt   PDF
Eugeniusz Janas
 
No 41 (2016) Artefakty przeszłości jako ślady pamięci. Dziedzictwo kulturowe Aromanów na Bałkanach Abstrakt   PDF (English)
Ewa Kocój
 
No 37 (2014) Artykuły recenzyjne i recenzje Szczegóły   PDF
Katarzyna Madejska, Stanisław Obirek, Anna Rola, Wojciech Piasek, Sebastian Sochaj, Marek Sioma, Mariusz Mazur, Rafał Łatka
 
No 41 (2016) Ślady migracji wołoskich w toponimii polskiego Podtatrza Abstrakt   PDF (English)
Anna Oczko
 
No 42 (2016) Azteckie imperium Trójprzymierza jako przykład imperium hegemonicznego Abstrakt   PDF
Michał Piorun
 
No 38 (2014) Życie rodzin wojskowych podczas powstania listopadowego Abstrakt   PDF
Konrad Krzyżewski
 
No 42 (2016) Życie towarzyskie Ormian lwowskich od połowy XIX wieku do 1939 roku Abstrakt   PDF
Renata Maria Król-Mazur
 
No 35 (2013) „Omnia tempus habet” – o problemach ujmowania i definiowania czasu w nauce i kulturze (przegląd stanowisk) Abstrakt   PDF
Jolanta Kolbuszewska
 
No 37 (2014) „Służby medyczne” w późnorepublikańskiej armii rzymskiej (I w. przed Chr.) Abstrakt   PDF
Michał Norbert Faszcza
 
No 36 (2013) „Spis tento Otázek trojiech” Łukasza z Pragi: przyczynek do historii katechizmów braci czeskich i ich roli w piśmiennictwie polskim (XVI wiek – pierwsza połowa XVII stulecia) Abstrakt   PDF
Margarita A. Korzo
 
No 38 (2014) Badania archeologiczno-architektoniczne na terenie średniowiecznej rezydencji książęcej w północnej części Wysokiej Górki w Chełmie Abstrakt   PDF
Tomasz Dzieńkowski
 
No 38 (2014) Biografistyczne doświadczenia starożytników (na marginesie konferencji „Marek Antoniuszhistoria i tradycja”, Lublin 08-09.12.2014r.) Abstrakt   PDF
Dariusz Słapek
 
No 41 (2016) Blachowie i pastores Romanorum w Gesta Hungarorum Anonimowego Notariusza Abstrakt   PDF (English)
Ryszard Grzesik
 
No 38 (2014) Catherine Wolff, L’armée romaine. Une armée modèle?, CNRS Éditions, Paris 2012, ss. 221 Szczegóły   PDF
Michał Norbert Faszcza
 
No 36 (2013) Ceremoniał powoływania władców na Rusi w XII wieku na przykładzie intronizacji książąt Igora Światosławowicza i Izjasława Mścisławowicza w 1146 roku Abstrakt   PDF
Mariusz Bartnicki
 
No 36 (2013) Chorycjusz z Gazy i jego „Obrona mimów” rozumiana jako kryptoapologia cesarzowej Teodory Abstrakt   PDF
Piotr Kochanek
 
No 40 (2015) Czego nas uczą „reprinty” z czasów Gomułki? Rec. książki: Marii Januszewskiej-Warych, W poszukiwaniu nowoczesnej, demokratycznej i narodowej wizji reformy szkolnictwa. Ogólnopolski Zjazd Oświatowy (Łódź, 18–22 czerwca 1945 roku), Wyd. Impuls, Kraków 2015, ss. 382 Szczegóły   PDF
Mariusz Mazur
 
No 38 (2014) D. Engels, P. Van Neuffelen (ed.), Religion and Competition in Antiquity, Collection Latomus 343, Bruxelles 2014, ss. 307 Szczegóły   PDF
Andrzej Gillmeister
 
No 35 (2013) Długoterminowa archiwizacja zasobów cyfrowych Abstrakt   PDF
Grzegorz Gmiterek
 
1 - 25 z 147 elementów 1 2 3 4 5 6 > >>