Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
No 40 (2015) Tok postępowania dyscyplinarnego przeciwko funkcjonariuszom wymiaru sprawiedliwości II Rzeczypospolitej w świetle akt Komisji Dyscyplinarnej Abstrakt  PDF
Robert Małek
 
No 40 (2015) Delegatura Sił Zbrojnych oraz I Zarząd Główny WiN wobec porozumienia z OUN–UPA na Lubelszczyźnie Abstrakt  PDF
Justyna Dudek
 
No 40 (2015) Zarządzanie więziennictwem w Królestwie Polskim (1867–1918) na przykładzie guberni lubelskiej Abstrakt  PDF
Artur Górak
 
No 39 (2015) Powojenne problemy społeczno-gospodarcze Lubelszczyzny lat 1944–1945 w świetle sprawozdania Izby Przemysłowo-Handlowej w Lublinie Abstrakt  PDF
Tomasz Osiński
 
No 38 (2014) Instrukcja sejmiku lubelskiego posłom na sejm 1581 roku Abstrakt  PDF
Henryk Gmiterek
 
1 - 5 z 5 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.