Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
No 40 (2015) Tok postępowania dyscyplinarnego przeciwko funkcjonariuszom wymiaru sprawiedliwości II Rzeczypospolitej w świetle akt Komisji Dyscyplinarnej Abstrakt  PDF
Robert Małek
 
No 40 (2015) Ius Valachicum w Polsce średniowiecznej. Część II. Osadnictwo wołoskie na ziemiach chełmskiej i lubelskiej w tekstach źródłowych przechowywanych w Archiwum Państwowym w Lublinie Abstrakt  PDF
Grzegorz Jawor
 
No 42 (2016) Problemy badawcze związane z rzymską dyscypliną wojskową okresu republiki i pryncypatu Abstrakt  PDF
Michał Norbert Faszcza
 
No 41 (2016) Północny zasięg osadnictwa na prawie wołoskim w średniowiecznej Polsce Abstrakt
Grzegorz Ryszard Jawor
 
1 - 4 z 4 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.