Aktualności

Nabór artykułów do nr 13 za 2019 rok

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Redakcja rocznika naukowego „Studia Białorutenistyczne” przyjmuje do druku niepublikowane dotąd artykuły naukowe, recenzje i sprawozdania z zakresu szeroko rozumianej białorutenistyki (literatura, język, historia, socjologia, kultura, studia porównawcze). W roczniku zamieszczane są materiały w języku polskim i białoruskim oraz językach kongresowych.


Teksty do numeru 13/2019 prosimy nadsyłać w terminie do 30 września 2018 r. poprzez Platformę Czasopism UMCS.

Z wyrazami szacunku,

Kolegium Redakcyjne rocznika naukowego „Studia Białorutenistyczne”

 
Opublikowane: 2018-05-20
 
1 - 1 z 1 elementów