Аляксандар Ельскі як перакладчык Пана Тадэвуша Адама Міцкевіча

Мікола Хаўстовіч

Streszczenie w języku polskim


У артыкуле робіцца спроба пераасэнсавання ролі А. Ельскага ў беларускім нацыянальным адраджэнні канца ХІХ ст.; сцвярджаецца таксама, што працы А. Ельскага сталі той базай, на аснове якой узнікла “нашаніўства”. Асаблівае значэнне сярод гэтых прац меў пераклад першае кнігі Пана Тадэвуша А. Міцкевіча. Выяўленыя архіўныя матэрыялы дазволілі ўвесці ў навуковы ўжытак звесткі адносна падрыхтоўкі перакладу да выдання.


Słowa kluczowe


Аляксандар Ельскі, пераклад, "Пан Тадэвуш", Адам Міцкевіч, выданне, рукапіс, нацыянальнае адраджэнне

Bibliografia


(w artykule)
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sb.2017.11.%25p
Data publikacji: 2017-12-27 13:31:53
Data złożenia artykułu: 2017-07-12 12:21:54

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Mikoła Chaustowicz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.