The Heritage of Janka Bryĺ: Lyrical Miniatures by Young Belarusian Writers

Arnold McMillin

Streszczenie w języku polskim


Spuścizna Janki Bryla: liryczne miniatury młodych pisarzy białoruskich

Mistrzem miniatury w okresie radzieckim był Janka Bryl. W niniejszym artykule poddano analizie genologicznej miniatury liryczne w prozie młodych pisarzy białoruskich. Materiał badawczy stanowiły prace pisarzy, którzy rozpoczynali karierę literacką jako poeci, a także teksty autorów sięgających po tę formę i publikujących teksty na łamach czasopisma „Maładość” na przełomie wieków.  Nie wszystkie liryczne miniatury są „liryczne” w rozumieniu Janki Bryla, jednak właśnie ich różnorodność świadczy o żywotności tego oryginalnego gatunku.


Słowa kluczowe


współczesny, białoruski, liryczność, miniatury, spuścizna, moda

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Źródła:

Andruška, Taćciana. (2004). Prypavieść. Maladość, 9, p. 65.

Bajarovič, Źmitrok. (2012). Šali. Miensk: Halijafy.

Biadulia, Źmitrok. (1913). Abrazki. St. Petersburg: Zahlianie sonca i ŭ naša vakonca.

Bykaŭ, Vasiĺ. (1999). Pachadžanie (Prypavieści). Vilnius: Vostraja brama.

Dubaviec, Siarhiej. (1992). Praktykavańni. Miensk: Mastackaja litaratura.

Halubovič, Lieanid. (1998). Zaciemki z lievaj kišeni. Miensk: BHAKC.

Harecki, Maksim. (1993). Skarby žyćcia: Viečnaje polie pamiaci. Polymia, 2, pp. 3–138.

Janovič, Sakrat. (1984). Miniatures. Translated by Shirin Akiner. London: The Anglo-Belarusian Society.

Jemial’janaŭ-Šylovič, Aleś. (2013). Parasoniečnaść. Miensk: Knihazbor.

Jemial’janaŭ-Šylovič, Aleś. (2014). Teliepaetyka. Dziejasloŭ, 71 (4), pp. 57–62.

Kolas, Voĺha. (1997). Abločnaja para. Maladość, 5, p. 5.

Kostrykava, Śviatlana. (2005). Ich raskrytyja dušy. Maladość, 2, pp. 11–12.

Kulikoŭ, Ihar. (2011). Pavarot na mora. Miensk: n. p.

Kulikoŭ, Ihar. (2013). Svamova. Miensk: Medisont.

Kulikoŭ, Ihar. (2015). Sivier-Hara. Miensk: Medisont.

Lis, Voĺha. (2002). Biaroza. Maladość, 2, p. 11.

Martysievič, Maryja. (2008). Cmoki liatuć na nierast. Miensk: Lohvinaŭ.

Prakof’jeŭ, Ihar. (2007). Babina zima. Maladość, 9, pp. 26–27.

Razanaŭ, Aleś. (1995). Paliavańnie ŭ rajskaj dalinie. Miensk: Mastackaja litaratura.

Rulieva, Aliona. (2004). Vosieński viečar u horadzie. Maladość, 4, p. 29.

Salonienka, Siarhiej. (2007). Biarozka. Maladość, 7, p. 87.

Salonienka, Siarhiej. (2007). Niezabudka. Maladość, 7, p. 89.

Siamaška, Viktar. (2013). Habitacyja. Miensk: Halijafy.

Ścieburaka, Usievalad. (2007). Krušnia, Miensk: Viktar Chursik.

Ścieburaka, Usievalad. (2013). Bieh pa samaadčuvańni. Miensk: Halijafy.

Šostak, Adam. (2006). Spatkańnie, Nie. Miensk: BielSaES ‘Čarnobyĺ’.

Šyjonak, Vasiĺ. (2005). ‘U abdymkach adzinoty’. Maladość, 2, pp. 7–8.

Upala, Anka. (2012). Dreva Entalipt. Miensk: Lohvinaŭ.

Opracowania:

Dasajeva, Tacciana. (2001). Paetyka liryzmu ŭ bielaruskaj prozie. Miensk: BDU.

Kiślicyna, Hanna. (2000). Liryčnaja minijaciura jak žanr bielaruskaj litaratury. Miensk: Bielaruskaja navuka.

McMillin, Arnold. (2015). Spring Shoots: Young Belarusian Poets in the Early Twenty-First Century. London: The Modern Humanities Research Association.

Miščančuk, Mikoła. (2007). Liryčnaja proza jak fienaminaĺnaja z’java ŭ litaratury XX stahodździa. Miensk: Bielaruskaja navuka.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sb.2017.11.195
Data publikacji: 2018-03-21 08:34:35
Data złożenia artykułu: 2017-07-15 09:09:15

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Arnold McMillin

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.