Studia Białorutenistyczne

„Studia Białorutenistyczne” to rocznik poświęcony polsko-białoruskim związkom kulturowym, literackim i językowym na przestrzeni dziejów. W piśmie jest podejmowana problematyka z zakresu nauk społecznych i humanistycznych: historii, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, socjologii, politologii, religioznawstwa i językoznawstwa. Autorami zamieszczanych w nim artykułów, recenzji, not o książkach i sprawozdań z konferencji naukowych są nie tylko badacze polscy i białoruscy, lecz także uczeni z Austrii, Czech, Niemiec, Rosji, Słowacji, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wielkiej Brytanii, Węgier i Ukrainy.Punkty MNiSW 2015: 9
ISSN: 1898-0457
e-ISSN: 2449-8270
Współczynnik odrzuceń nadsyłanych artykułów: ok. 20%

Aktualności

 
Aktualności nie zostały opublikowane.
 
Więcej ogłoszeń...

Vol 11 (2017)

Spis treści

Artykuły

Mariusz Grzegorz Ausz
Anna Kołbuk
Katarzyna Konczewska
Andrej Siarkou
Piotr Bednarz
Irena Matus
Вячаслаў Корань
Oльга Зубко
Жанна Некрашэвіч-Кароткая
Мікола Хаўстовіч
Людмила Сірик
Сяргей Кавалёў
Arnold McMillin
Ніна Баршчэўская
Алена Рудэнка
Марына Свістунова
Вольга Трацяк
Marek Wojciech Olejnik
Michał Sajewicz

Recenzje

Michał Sajewicz
Arnold McMillin, Spring Shoots: Young Belarusian Poets in the Early Twenty-First Century, The Modern Humanities Research Association, London 2015, 191 s.
Beata Siwek
Валеры Каліноўскі, Пані Эльжбета. Гісторыя адной прыязьні, Смаленск: Інбелкульт, 2016, 210 с.
Agnieszka Goral
Францыск Скарына і сучаснасць. Зборнік п’ес, складальнік А.А. Суша, Мінск: Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2017, 336 с.
Natalia Rusiecka
Альгерд Бахарэвіч, Бэзавы і чорны. Парыж праз акуляры беларускай літаратуры, Мінск:Выдавец Зміцер Колас, 2016, 278 с.
Сяргей Кавалёў
Ядвіга Казлоўская-Дода, Паняцце „дом” у сучаснай беларускай мове. Pojęcie „dom” we współczesnym języku białoruskim, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 242 s.
Agnieszka Goral
Aneta Prymaka-Oniszk, Bieżeństwo 1915. Zapomniani uchodźcy
Ludmiła Łabowicz
Ryszard Radzik
Ryszard Radzik
Ryszard Radzik

Sprawozdania z konferencji

XXVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Polsko-białoruskie związki kulturowe, literackie i językowe, Wisznice, 22-23 czerwca 2017
Agnieszka Goral
I Podlaska Ukraińska Konferencja Naukowa „25 lat Związku Ukraińców Podlasia”, Bielsk Podlaski 20-21.10.2017
Ludmiła Łabowicz

Biogramy

Ігар Жук (13.06.1957–30.06.2017)
Надзея Чукічова