Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 8 (2014) Пеўчыя рукапісныя помнікі Супрасль- скай традыцыі ў даследаваннях сучасных музыколагаў Streszczenie w języku polskim   PDF (Русский)
Наталля Дожына
 
Vol 8 (2014) Село і місто: феномен взаємодії культур у селянській традиції (на прикладі повісті Ольги Кобилянської Земля і поеми Якуба Коласа Нова земля) Streszczenie w języku polskim   PDF (Русский)
Тетяна Кузик
 
Vol 7 (2013) Aгляд Streszczenie w języku polskim   PDF (Русский)
Наталля Паляшчук, Эльвіра Ярмоленка, Сяргей Кавалёў, Jadwiga Kozłowska-Doda, Jadwiga Kozłowska-Doda
 
Vol 10 (2016) Andrzej Nikitorowicz, Ukraińcy Podlasia. Dylematy tożsamościowe, Nomos, Kraków 2014, 298 s. Szczegóły   PDF
Ludmiła Łabowicz
 
Vol 10 (2016) Antroponimiczne formuły identyfikacyjne oparte na relacji kierunkowej a nazwiska odmiejscowe. Na materiale antroponimii historycznej warstwy chłopskiej okolic Brańska na Podlasiu. Streszczenie w języku polskim   PDF
Piotr Złotkowski
 
Vol 10 (2016) Artur Roland Kozłowski, Geopolityczne przemiany białoruskiej przestrzeni cywiliza-cyjnej, Warszawa: CeDeWu, 2015, 332 s. Szczegóły   PDF
Ryszard Radzik
 
Vol 7 (2013) Axiological aspects of work on the land in Olga Kobylańska’s Ziemlya [Land] and in Jakub Kolas’s Nowa ziemlya [New Land] Streszczenie w języku polskim   PDF
Тетяна Кузик
 
Vol 10 (2016) „Tygodnik Ilustrowany” wobec odradzającej się Białorusi (1918) Streszczenie w języku polskim   PDF
Monika Gabryś-Sławińska
 
Vol 8 (2014) “Дзе ты, Кастусь Каліноўскі?”: яўныя і прыхаваныя згадкі пра Каліноўскага і яго лёс у творах маладых беларускіх паэтаў Streszczenie w języku polskim   PDF
Arnold McMillin
 
Vol 10 (2016) Barbara Goralczuk, Nadzieja aż po horyzont, Bielsk Podlaski: Białostockie Zakłady Graficzne S.A., 2015, 235 s. Szczegóły   PDF
Piotr Złotkowski
 
Vol 9 (2015) Barbara Judkowiak, Franciszka Urszula Radziwiłłowa – w poszukiwaniu własnego głosu. Propozycje interpretacyjne, dokumentacyjne i edytorskie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013, s. 448. Szczegóły   PDF
Natalia Rusiecka
 
Vol 7 (2013) Belarusian literature at the turn of the 20th21st centuries: Trends Streszczenie w języku polskim   PDF (Русский)
Аксана Бязлепкіна
 
Vol 10 (2016) Białoruś jako pogranicze a pogranicza Białorusi: zarys problematyki badań językoznawczych z przełomu XX i XXI w. Streszczenie w języku polskim   PDF
Jadwiga Kozłowska-Doda
 
Vol 9 (2015) Białoruś pod niemiecką okupacją w czasie I wojny światowej (Polityka językowa i kulturalna na terenie „Ober Ost” w latach 1915˗1918) Streszczenie w języku polskim   PDF (Germany)
Hermann Bieder
 
Vol 10 (2016) Białoruski ruch narodowy w szkołach prawosławnych w Polsce w latach 20-tych XX wieku Streszczenie w języku polskim   PDF (Belarusian)
Aleksandr Gornyj
 
Vol 8 (2014) Białoruskie gramatyki Antoniego Łuckiewicza i Bronisława Taraszkiewicza. Analiza kontrastywna Streszczenie w języku polskim   PDF
Hermann Bieder
 
Vol 10 (2016) Białostockie etapy w życiu i twórczości Masieja Siadniowa Streszczenie w języku polskim   PDF (Belarusian)
Halina Tvaranowich
 
Vol 7 (2013) Biblical phraseology in Belarusian and Polish: similarities and differences Streszczenie w języku polskim   PDF (Русский)
Ядвіга Казлоўская-Дода
 
Vol 9 (2015) Biełaruska-polskija mounyja, litaraturnyja, histarycznyja i kulturnyja suwiazi, Zbornik artykułau, Biełarusika – Albaruthenica 36, red. I. E. Bahdanowicz М. P. Kasciuk А. I. Maldzis, М. R. Pryhodzicz, W. P Rahojsza, H. А. Cychun, „Knihazbor”, Minsk 2015, Szczegóły   PDF
Piotr Złotkowski
 
Vol 7 (2013) Dramatic works of the “Bum-Bam-Lit” generation Streszczenie w języku polskim   PDF (Русский)
Сяргей Кавалёў
 
Vol 10 (2016) Duchowieństwo unickie w środowisku społecznym pogranicza na ziemiach nadbużańskich w XVIII i XIX wieku Streszczenie w języku polskim   PDF
Witold Kołbuk
 
Vol 9 (2015) Dystans społeczny rodziców wobec innych narodowości wyznacznikiem dialogu międzykulturowego Streszczenie w języku polskim   PDF
Mariusz Korczyński, Marzena Anna Okrasa
 
Vol 7 (2013) Działalność Białoruskiej Włościańsko-Robot­niczej Hromady w latach 1925–1927 Streszczenie w języku polskim   PDF
Sylwia Szyc
 
Vol 10 (2016) Działalność naukowo-wydawnicza Narodowego Historycznego Archiwum Białorusi w Mińsku w latach 2010-2016 Streszczenie w języku polskim   PDF
Roman Jurkowski
 
Vol 7 (2013) Formant słowotwórczy -ist(a) // -yst(a) w polskich i białoruskich odrzeczownikowych nomina subiecti Streszczenie w języku polskim   PDF
Agnieszka Goral
 
1 - 25 z 94 elementów 1 2 3 4 > >>