Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 9 (2015) Nazwiska patronimiczne z formantem -uk w inskrypcjach nagrobnych na wybranych cmentarzach na południowym Podlasiu Abstrakt  PDF
Marcin Kojder
 
Vol 9 (2015) Realia białoruskie w szkicach z podróży Melchiora Wańkowicza Abstrakt  PDF (Byelorussian)
Мікалай Хмяльніцкі
 
Vol 10 (2016) Białoruś jako pogranicze a pogranicza Białorusi: zarys problematyki badań językoznawczych z przełomu XX i XXI w. Abstrakt  PDF
Jadwiga Kozłowska-Doda
 
Vol 10 (2016) Kulturowo-językowe dziedzictwo Podlasia - projekt badawczy Katedry Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego Abstrakt  PDF
Nina Barszczewska
 
1 - 4 z 4 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.