Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 10 (2016) Kulturowo-językowe dziedzictwo Podlasia - projekt badawczy Katedry Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego Streszczenie w języku polskim  PDF
Nina Barszczewska
 
Vol 11 (2017) Kulturowo-językowe dziedzictwo Podlasia, t. 1, 2, 3, red. N. Barszczewska, M. Chaustowicz, M. Timoszuk, Warszawa: Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2016, t. 1 –300 s., t. 2 – 399 s., t. 3 – 411 s. Streszczenie w języku polskim
Michał Sajewicz
 
1 - 2 z 2 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.