Stare decisis i „zdrowy rozsądek” w cywilnej i karnej jurysprudencji amerykańskiej

John McClellan Marshall, Michael D. Kmetz, George A. Otstott

Streszczenie w języku polskim


Amerykańskie common law, kształtujące się na gruncie różnorodnych źródeł,wiąże się ze szczególną rolą wcześniejszego orzecznictwa jako podstawą praktyki sądowej. Istniejąca w jej ramach zasada stare decisis prowadzi do uznania decyzji sądów wyższych instancji jako wiążących (wiążąco rozstrzygających dany typ sprawy w konwencji res iudicata). Nie oznacza to jednak, że precedensy nie mogą być zmienione i przełamane. Umożliwia to pojawienie się takich czynników, jak: wadliwość orzeczenia, wywołanie niespójnych lub niesłusznych (niesprawiedliwych) skutków, sprzeczność z innymi precedensami oraz zmiana okoliczności, które wywołały podjęcie decyzji precedensowej.


Słowa kluczowe


stare decisis; zdrowy rozsądek; prawo cywilne; prawo karne; amerykańska jurysprudencja

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Holmes O.W., Jr., The Common Law, Boston 1881.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2018.27.1.59
Data publikacji: 2018-05-02 07:55:21
Data złożenia artykułu: 2018-02-07 23:34:04

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 John McClellan Marshall, Michael D. Kmetz, George A. Otstott

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.