Dyskrecjonalność sędziowska i stosowanie analogii w japońskiej praktyce prawnej

Toshihiko Suehisa

Streszczenie w języku polskim


Japoński system prawny radykalnie zmienił się po rewolucji Meiji, a po bezwarunkowej kapitulacji – częściowo przez przyjęcie prawa amerykańskiego. Źródłami prawa w Japonii są przede wszystkim ustawy, a także prawo zwyczajowe, takie jak zwyczaje handlowe lub regionalne. Szczególną rolę w japońskim systemie prawa odgrywają precedensy. Autor analizuje problematykę precedensów w kontekście dyskrecjonalności sędziowskiej i wyjaśnia, dlaczego ma ona tak szeroki zakres. Ponadto w artykule wskazano na proces związany ze stosowaniem analogii przez sądy jako możliwy sposób rozwoju prawa.


Słowa kluczowe


precedens; dyskrecjonalność sędziowska; ratio decidendi; japońska praktyka prawna

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Kaufmann A., Analogie und „Natur der Sache“: Zugleich ein Beitrag zur Lehre vom Typus, [in:] Rechtsphilosophie im Wandel, Frankfurt a. Main 1972.

Kaufmann A., Die Rolle der Abduktion im Rechtsgewinnungsverfahren, „Ars Interpretendi“ 2003, Bd. 5.

Larenz K., Methodenlehre der Rechtswissenschaft, Berlin–Heidelberg 1991.

Stone J., Legal System and Lawyer’s Reasoning, Stanford University, 1968.

The Supreme Court, 26 January 1915, LEX/DB 27521865.

The Supreme Court, 25 September 1953, LEX/DB 27003280.

The Supreme Court, 20 August 1954, LEX/DB 27003141.

The Supreme Court, 27 April 1962, LEX/DB 27003141.

The Supreme Court, 11 November 1964, LEX/DB 70000898.

The Supreme Court, 4 September 2006, LEX/DB 2811906.

The Supreme Court, 23 March 2007, LEX/DB 28130826.

Tokyo Appeal Court, 28 February 2011, LEX/DB 28135232.

Yokohama Local Court, 17 March 2009, LEX/DB 28105325.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2018.27.1.95
Data publikacji: 2018-05-02 07:55:24
Data złożenia artykułu: 2018-02-10 23:51:01

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Toshihiko Suehisa

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.