Prawo łaski w świetle Konstytucji z 17 marca 1921 r. Zagadnienia ustrojowe i procesowe

Katarzyna Kaczmarczyk-Kłask

Streszczenie w języku polskim


Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim

Pełny tekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2014.23.0.39
Data publikacji: 2015-05-05 12:45:08
Data złożenia artykułu: 2015-04-14 19:17:03

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Studia Iuridica Lublinensia