Zapewnienie jednolitego prawa precedensu w Słowenii. Utrwalone orzecznictwo, stare decisis oraz trzecie ujęcie

Marko Novak

Streszczenie w języku polskim


Doktryna prawna utrwalonego orzecznictwa (jurisprudence constante) jest cywilno-prawnym ekwiwalentem doktryny stare decisis w porządku prawnym common law. Obydwie narodziły się z XIX-wiecznego ruchu pozytywistycznego krytykującego swobodę sądownictwa w przypadku wydawania orzeczeń precedensowych. O ile stare decisis rozwinęła się w normatywnie ważką doktrynę, zapewniającą spójne i konsekwentne orzecznictwo, o tyle jurisprudence constante nie rozwinęła się w takim stopniu. W niniejszym artykule omówiono, po krótkim historycznym wstępie dotyczącym rozwoju obu doktryn, ich najbardziej istotne różnice pod względem normatywnym, wskazując zarazem ich przyczyny. Ponadto przeanalizowano problemy doktryny cywilno-prawnej, w szczególności w słoweńskim systemie prawnym, jak również możliwość przeniesienia doktryny na gruncie common law do Słowenii oraz potrzebę wdrożenia trzeciego, alternatywnego, podejścia w celu zapewnienia jednolitości prawa precedensu w tym kraju.


Słowa kluczowe


Słowenia; prawo precedensu; orzecznictwo utrwalone (jurisprudence constante); stare decisis; trzecie ujęcie

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Abadinsky H., Law and Justice: An Introduction to the American Legal System, New Jersey 2003.

David R., Grasmann G., Einführung in die groβen Rechtssysteme der Gegenwart, München 1988.

Fon V., Parisi F., Judicial precedents in civil law systems: A dynamic analysis, “International Review of Law and Economics” 2006, No. 26.

MacCormick N., Legal Reasoning and Legal Theory, Oxford 1994, DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198763840.001.0001.

Montesquieu C., The Spirit of Laws, Ontario 2001.

Novak M., Limiting Courts: Towards Greater Consistency of Adjudication in the Civil Law System, [in:] Logic, Argumentation and Interpretation, ed. J. Aguiló-Regla, Stuttgart 2007.

Novak M., Poglavja iz filozofije in teorije prava (Kultura precedensa), Nova Gorica 2008 (chapters: Philosophy and Theory of Law; Culture of Precedent).

Novak M., The Promising Gift of Precedents, [in:] Systems of Justice in Transition: Central European Experiences since 1989, eds. J. Přibáň, P. Roberts, J. Young, Aldershot 2003.

Robinson O.F., Fergus T.D., Gordon W.M., European Legal History, London 2000.

Watson A., Legal Transplants: An Approach to Comparative Law, University of Georgia Press, 1993.

Zweigert K., Kötz H., An Introduction of Comparative Law, Oxford 1998.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2018.27.1.131
Data publikacji: 2018-05-02 07:55:26
Data złożenia artykułu: 2018-02-12 18:27:33

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Marko Novak

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.