Czy Zgromadzenie Plenarne włoskiej Rady Stanu staje się sędzią common law?

Giovanni Pesce

Streszczenie w języku polskim


Artykuł obejmuje problematykę kompetencji włoskiej Rady Stanu (Consiglio di Stato) w świetle postanowień art. 99 kodeksu postępowania administracyjnego. Rada Stanu jest organem konsultacyjnym prawno-administracyjnym i zapewnia legalność administracji publicznej. Uznawana jest za bastion rządów prawa. Wobec powyższego autor zadaje pytania dotyczące przekształcenia wymiaru sprawiedliwości w sprawach administracyjnych w kierunku procesu common law. Konkluzja: sądownictwo administracyjne wykorzystuje swoje kompetencje w kierunku ochrony i korzyści obywatela. Mechanizm polegający na wykorzystaniu praktyki precedensowej, mający swoje podstawy w art. 99 kodeksu postępowania administracyjnego, narzuca formy współpracy instytucjonalnej w sądownictwie administracyjnym. Autor uważa, że wiążący precedens jest w pełni zgodny z zasadą praworządności i legalności.


Słowa kluczowe


Rada Stanu; precedens; postępowanie administracyjne

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Achour c. Francia, March 29, 2006.

Bobbio N., Teoria generale del diritto, Torino 1993.

Cantoni c. Francia, November 15, 1996.

Cardozo B.N., Selected Writings of Benjamin Cardozo (Il giudice e il diritto), New York, 1947 (trad. it. Firenze, La Nuova Italia 1961).

Cassese S., I Tribunali di Babele (I giudici alla ricerca di un nuovo ordine globale), Roma 2009.

Cassese S., Problemi delle ideologie dei giudici, [in:] Studi in memoria di Carlo Esposito, Padova 1972.

Court of Justice of the European Union, October 6, 1982, causa C-283/81, Cilfit srl e Lanificio di Gavardo spa c. Ministero della Sanità, in Racc., 1982, 3415.

Court of Justice of the European Union, September 15, 2005, causa C-495/03, Intermodal Transports BV c. Staatssecretaris van Financiën, Racc., 2005, I-8151.

David R., I grandi sistemi giuridici contemporanei (a cura di Sacco), Padova 1973.

EUCJ (Grand Chamber), April 5, 2016, C-689/13.

Ferrari V., L’equivoco del giudice legislatore, 2017.

Guastini R., Il giudice e la legge, Torino 1995.

Kokkinakis c. Grecia, May 25, 1993.

Kopp c. Svizzera, March 25, 1998.

Kruslin c. Francia, April 24, 1990.

Lamond G., Precedent and analogy in legal reasoning, [in:] Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2006, http://plato.stanford.edu/archives/sum2006/entries/legal-reas-prec [access: 10.02.2018].

Nigro M., Giustizia amministrativa, Bologna 1983.

Olivecrona K., Il diritto come fatto, Milano 1967.

Olivecrona K., Law as Fact, London 1939.

Patroni Griffi F., La sentenza amministrativa, [in:] Trattato di diritto amministrativo, a cura di S. Cassese, tomo V, Milano 2003.

Pesce G., L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato e il vincolo del precedente, Napoli 2012.

Pessino c. Francia, October 10, 2006.

Pound R., An Introduction to the Philosophy of Law, New Haven 1922.

Pound R., The deviation of American Law from English Law, “Law Quarterly Review” 1952, Vol. 67.

Proto Pisani A., Tre note sui «precedenti» nella evoluzione della giurisprudenza della Corte costituzionale, nella giurisprudenza di una Corte di cassazione necessariamente ristrutturata e nella interpretazione delle norme processuali, “Il Foro italiano” 2017, n. 9.

Rordorf R., Nomofilachia e precedente giudiziario: Il precedente nella giurisprudenza, “Il Foro italiano” 2017, n. 1.

Ross A., On Law and Justice (Diritto e giustizia), Torino 1965.

Sunday Times c. Regno Unito, decision April 29, 1979.

Tarello G., Storia della cultura giuridica moderna, Bologna 1976.

Valenzuela Contreras c. Spagna, July 30, 1999.

Waldron J., Judges as Moral Reasoners, “International Journal of Constitutional Law” 2009, Vol. 7(2).

Waldron J., Stare decisis and the Rule of Law: A Layered Approach, [in:] Public Law & Legal theory research paper sciences, NYU School of Law, October 2011.

www.giustizia-amministrativa.it [access: 10.02.2018].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2018.27.1.167
Data publikacji: 2018-05-02 07:55:29
Data złożenia artykułu: 2018-02-12 22:14:33

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Giovanni Pesce

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.