Studia Iuridica Lublinensia

Studia Iuridica Lublinensia są czasopismem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie powołanym w 2003 r. Jest to kolejne miejsce publikowania wyników prac badawczych związane z Wydziałem Prawa i Administracji UMCS. Czasopismo ma formę kwartalnika, w którym publikowane są artykuły naukowe, glosy, recenzje i sprawozdania z konferencji w języku polskim oraz w językach kongresowych. Studia Iuridica Lublinensia znajdują się w wykazie punktowanych czasopism naukowych ministra nauki i szkolnictwa wyższego, a także indeksowane są w polskich i międzynarodowych bazach czasopism.

 

Punkty MNiSW: 8

ISSN: 1731-6375
e-ISSN: 2449-8289
Współczynnik odrzuceń nadsyłanych artykułów: ok. 20%

Aktualności

 

Czy nauka ma wpływ na praktykę stosowania prawa?

 

Sprawdziliśmy!

Opracowania publikowane na łamach Studia Iuridica Lublinensia coraz częściej przywoływane są w uzasadnieniach orzeczeń Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych. Z poglądów publikowanych w naszym czasopiśmie korzystają także organy administracji publicznej.

 
Opublikowane: 2016-07-21
 
Więcej ogłoszeń...

Vol 27, No 2 (2018)


Okładka