Vol 26, No 2 (2017)

Spis treści

Artykuły

Adam Górski, Marcin Klonowski
PDF
11
Mirosław Karpiuk
PDF
25
Piotr Kosmaty
PDF
37
Jerzy Kuciński
PDF
55
Aleksandra Nowosad
PDF
77
Piotr Poniatowski
PDF
87
Robert Sosik
PDF
111
Adrian Tabak
PDF
129
Aleksandra Żaba
PDF
147

Glosy

Magdalena Budyn-Kulik
PDF
161
Paulina Chmielnicka
PDF
169
Adam Górski
PDF
177
Marek Kulik
PDF
187

Recenzje

Mirosław Rewera, Zjawisko psychoaktywnych środków zastępczych jako przedmiot zainteresowania pracy socjalnej, Stalowa Wola 2016, ss. 255
Mirosław Karpiuk
PDF
199
David Graeber, Utopia regulaminów. O technologii, tępocie i ukrytych rozkoszach biurokracji, Warszawa 2016, ss. 281
Wojciech Taras
PDF
203
Maciej Kisilowski, Izabela Kisilowska, Administrategia. Jak osiągnąć sukces osobisty, zarządzając w administracji publicznej, Warszawa 2016, ss. 376
Wojciech Taras
PDF
209

Sprawozdania

Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Postulat Władzy Racjonalnej w Wybranych Nurtach Myśli Politycznej i Prawnej”, poświęconej pamięci prof. dr. hab. Jana Malarczyka, Lublin, 17 maja 2017 r.
Paweł Lesiński
PDF
215