Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 25, No 1 (2016) The Principle of Opportunity in the Czech Criminal Procedure Code Abstrakt   PDF (English)
Alena Kristková, Pavel Kandalec
 
Vol 19 (2013) Actio Pauliana w polskim prawie cywilnym na tle dorobku XIX-wiecznej nauki prawa Abstrakt   PDF
Anna Fermus-Bobowiec
 
Vol 20 (2013) Adam Lityński Prawo Rosji i ZSRR 1917–1991, czyli historia wszechzwiązkowego komunistycznego prawa (bolszewików). Krótki kurs Pierwsze wydanie: C.H. Beck, Warszawa 2010, ss. 396 + XXVI Drugie wydanie C.H. Beck, Warszawa 2012, ss. 402 + XXVI Szczegóły   PDF
Andrzej Wrzyszcz
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Administracja skarbowa w województwie rzeszowskim w latach 1944–1945 Abstrakt   PDF
Andrzej Witkowski
 
Vol 24, No 2 (2015) Administracyjny typ stosowania prawa Abstrakt   PDF (English)
Adam Szot
 
Vol 24, No 2 (2015) Aksjologiczne podstawy stosowania prawa – perspektywa prawa słusznego Abstrakt   PDF (English)
Wojciech Dziedziak
 
Vol 20 (2013) Anna Gronkiewicz Organizacja społeczna w ogólnym postępowaniu administracyjnym Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012, ss. 348 Szczegóły   PDF
Karol Dąbrowski, Tomasz Dabrowski
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Ars bene vivendi, czyli o związkach doktryn politycznych ze sztuką na przykładzie Snu Scypiona Marka Tuliusza Cycero Abstrakt   PDF
Małgorzata Łuszczyńska, Artur Łuszczyński
 
Vol 24, No 3 (2015) Źródła prawa pracy z perspektywy 40 lat obowiązywania Kodeksu pracy Abstrakt   PDF
Łukasz Pisarczyk
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu „Ambitia podczas y pycha częściey się uczyć każą, niż cnota…”, czyli o szkodliwości pobierania nauk według Stanisława Lubomirskiego Abstrakt   PDF
Waldemar Bednaruk
 
Vol 19 (2013) „Stosując się do prawa wyraźnego...”. Podstawy prawne wyroków kryminalnych grodziskiego sądu miejskiego w latach 1702–1756 Abstrakt   PDF
Marian Mikołajczyk
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu „Zaprzysięganie na śmierć” w praktyce sądu miejskiego z Krzemieńca w XVIII w. Abstrakt   PDF
Marian Mikołajczyk
 
Vol 19 (2013) Bibliografia prac Profesora Mariana Lecha Klementowskiego Szczegóły   PDF
Wojciech Witkowski
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Bibliografia publikacji Profesora Wojciecha Witkowskiego Abstrakt
Andrzej Wrzyszcz
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Bibliografia publikacji Wojciecha Witkowskiego Szczegóły   PDF
Karol Dąbrowski
 
Vol 22 (2014) Biznes i (nie)odpowiedzialność konstytucyjna posła Abstrakt   PDF
Dariusz Dudek
 
Vol 22 (2014) Charakterystyka aktów ustrojowych autonomii nordyckich Abstrakt   PDF
Stanisław Sagan, Viktoriya Serzhanova, Dominika Wapińska
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Cognitio extra ordinem w rzymskim prawie karnym publicznym Abstrakt   PDF
Krzysztof Amielańczyk
 
Vol 19 (2013) Coll. 1.0. DE SICARIIS [ET HOMICIDIIS CASU VEL VOLUNTATE] – czyli krótki wykład o transformacji rzymskiej ustawy przeciwko „nożownikom” w powszechne prawo przeciwko zabójstwu Abstrakt   PDF
Krzysztof Amielańczyk
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Czasopisma prawnicze a unifikacja prawa w Polsce międzywojennej Abstrakt   PDF
Adam Redzik
 
Vol 19 (2013) Debata nad uchwaleniem polsko-czechosłowackiego prawa rodzinnego w czechosłowackim Zgromadzeniu Narodowym w 1949 r. Abstrakt   PDF
Piotr Fiedorczyk
 
Vol 22 (2014) Demokracja a finansowanie partii politycznych w świetle Konstytucji RP Abstrakt   PDF
Ryszard Piotrowski
 
Vol 25, No 2 (2016) Dlaczego rozumowanie z analogii w naukach empirycznych i życiu codziennym różni się od rozumowania z analogii występującego w prawie Abstrakt   PDF (English)
Maciej Koszowski
 
Vol 25, No 2 (2016) Dobre obyczaje w polskim prawie kontraktowym – wybrane zagadnienia Abstrakt   PDF
Jan Mojak
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Domy Stara Rzeka i Niesułowice rodu von Dyherrn (Dyhrn). Tło rodowe i próba rekonstrukcji Abstrakt   PDF
Tomasz Kruszewski
 
Vol 24, No 3 (2015) Dylematy na tle prawa do wypoczynku w zatrudnieniu niepracowniczym typu cywilnoprawnego Abstrakt   PDF
Beata Bury
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Dylematy Polskiego Państwa Podziemnego (1939–1945) Abstrakt   PDF
Stanisław Salmonowicz
 
Vol 23 (2014) Działalność lecznicza – pojęcie oraz formy i zasady wykonywania Abstrakt   PDF
Agnieszka Wołoszyn-Cichocka, Grzegorz Lubeńczuk
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Działalność naukowo-dydaktyczna Profesora Józefa Mazurkiewicza w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Abstrakt
Marzena Dyjakowska
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Działalność naukowo-dydaktyczna Profesora Józefa Mazurkiewicza w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Abstrakt   PDF
Marzena Dyjakowska
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Dzieła naukowe jurystów rzymskich w zakresie prawa karnego Abstrakt   PDF
Andrzej Chmiel
 
Vol 19 (2013) Elementy publiczne w procesie cywilnym. Ewolucja a rewolucja Abstrakt   PDF
Anna Stawarska -Rippel
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Eminentissimo viro iuris consulto… Rzymscy juryści w tekstach epigraficznych Abstrakt   PDF
Marek Kuryłowicz
 
Vol 19 (2013) Etyczne dylematy prawa (kara śmierci, aborcja i eutanazja) w świetle badań polskiej opinii publicznej Abstrakt   PDF
Małgorzata Stefaniuk
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Etyka polskiej adwokatury w dwudziestoleciu międzywojennym w poglądach Aleksandra Mogilnickiego Abstrakt   PDF (English)
Agata Grudzińska
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Europejski regionalny system ochrony praw człowieka a systemy interamerykański i afrykański – realizacja idei uniwersalizmu czy autonomia rozwiązań systemowych Abstrakt   PDF
Bartosz Liżewski
 
Vol 24, No 4 (2015) Eutanazja, pod red. Marka Mozgawy, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2015, ss. 407 Szczegóły   PDF
Joanna Felczak
 
Vol 24, No 3 (2015) Ewolucja kodeksowej regulacji wygaśnięcia stosunku pracy Abstrakt   PDF
Jakub Stelina
 
Vol 24, No 3 (2015) Ewolucja Kodeksu pracy Abstrakt   PDF
Ludwik Florek
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Ewolucja pojęcia policji w kontekście genezy żandarmerii w Niemczech Abstrakt   PDF
Karol Dąbrowski
 
Vol 24, No 3 (2015) Ewolucja pracowniczego podporządkowania jako cechy konstrukcyjnej stosunku pracy w świetle przepisów prawa pracy Abstrakt   PDF
Tomasz Duraj
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Ewolucja statusu radcy prawnego w postępowaniu karnym Abstrakt   PDF
Arkadiusz Bereza
 
Vol 24, No 3 (2015) Ewolucja zakresu podmiotowego powołania jako podstawy nawiązania stosunku pracy Abstrakt   PDF
Renata Borek-Buchajczuk
 
Vol 25, No 1 (2016) Ewolucja zasad współczesnego polskiego prawa cywilnego – zasada bezpieczeństwa obrotu Abstrakt   PDF
Jan Mojak
 
Vol 24, No 1 (2015) Finansowe podstawy funkcjonowania samorządu gminnego w Niemczech Abstrakt   PDF (Deutsch)
Thorsten Ingo Schmidt
 
Vol 20 (2013) Funkcja gwarancyjna terminów w polskim kodeksie postępowania karnego Abstrakt   PDF
Ireneusz Nowikowski
 
Vol 19 (2013) Funkcja oraz istota ustnych motywów i uzasadnienia wyroku w procesie karnym Abstrakt   PDF
Edward Skrętowicz
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Funkcjonowanie i ustrój prawny powiatowych kas oszczędności w powiecie zamojskim i krasnostawskim w latach 20. i 30. XX w. Abstrakt   PDF
Henryk Czajka
 
Vol 22 (2014) Funkcjonowanie sądownictwa administracyjnego w Polsce w zderzeniu z problemami współczesności – wybrane zagadnienia Abstrakt   PDF
Bogusław Banaszak, Krzysztof Wygoda
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Galicyjski Sejm Krajowy wobec namiestnictwa w początkach ery konstytucyjnej w Austrii Abstrakt   PDF
Andrzej Dziadzio
 
1 - 50 z 296 elementów 1 2 3 4 5 6 > >>