Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 25, No 1 (2016) The Principle of Opportunity in the Czech Criminal Procedure Code Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Alena Kristková, Pavel Kandalec
 
Vol 19 (2013) Actio Pauliana w polskim prawie cywilnym na tle dorobku XIX-wiecznej nauki prawa Streszczenie w języku polskim   PDF
Anna Fermus-Bobowiec
 
Vol 20 (2013) Adam Lityński Prawo Rosji i ZSRR 1917–1991, czyli historia wszechzwiązkowego komunistycznego prawa (bolszewików). Krótki kurs Pierwsze wydanie: C.H. Beck, Warszawa 2010, ss. 396 + XXVI Drugie wydanie C.H. Beck, Warszawa 2012, ss. 402 + XXVI Szczegóły   PDF
Andrzej Wrzyszcz
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Administracja skarbowa w województwie rzeszowskim w latach 1944–1945 Streszczenie w języku polskim   PDF
Andrzej Witkowski
 
Vol 24, No 2 (2015) Administracyjny typ stosowania prawa Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Adam Szot
 
Vol 24, No 2 (2015) Aksjologiczne podstawy stosowania prawa – perspektywa prawa słusznego Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Wojciech Dziedziak
 
Vol 20 (2013) Anna Gronkiewicz Organizacja społeczna w ogólnym postępowaniu administracyjnym Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012, ss. 348 Szczegóły   PDF
Karol Dąbrowski, Tomasz Dabrowski
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Ars bene vivendi, czyli o związkach doktryn politycznych ze sztuką na przykładzie Snu Scypiona Marka Tuliusza Cycero Streszczenie w języku polskim   PDF
Małgorzata Łuszczyńska, Artur Łuszczyński
 
Vol 27, No 2 (2018) Automatyczna wymiana informacji o wydanych interpretacjach podatkowych w kontekście ochrony praw podatnika Streszczenie w języku polskim   PDF (English)   PDF (POLISH)
Joanna Mach
 
Vol 27, No 1 (2018): Judicial Precedent in Comparative Approach Autorytet precedensu w systemach prawnych civil law Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Bojan Spaić
 
Vol 24, No 3 (2015) Źródła prawa pracy z perspektywy 40 lat obowiązywania Kodeksu pracy Streszczenie w języku polskim   PDF
Łukasz Pisarczyk
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu „Ambitia podczas y pycha częściey się uczyć każą, niż cnota…”, czyli o szkodliwości pobierania nauk według Stanisława Lubomirskiego Streszczenie w języku polskim   PDF
Waldemar Bednaruk
 
Vol 19 (2013) „Stosując się do prawa wyraźnego...”. Podstawy prawne wyroków kryminalnych grodziskiego sądu miejskiego w latach 1702–1756 Streszczenie w języku polskim   PDF
Marian Mikołajczyk
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu „Zaprzysięganie na śmierć” w praktyce sądu miejskiego z Krzemieńca w XVIII w. Streszczenie w języku polskim   PDF
Marian Mikołajczyk
 
Vol 27, No 2 (2018) BEPS 13: CBCR – raport według krajów Streszczenie w języku polskim   PDF (English)   PDF (Polish)
Jadwiga Glumińska-Pawlic, Hanna Szarpak
 
Vol 19 (2013) Bibliografia prac Profesora Mariana Lecha Klementowskiego Szczegóły   PDF
Wojciech Witkowski
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Bibliografia publikacji Profesora Wojciecha Witkowskiego Streszczenie w języku polskim
Andrzej Wrzyszcz
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Bibliografia publikacji Wojciecha Witkowskiego Szczegóły   PDF
Karol Dąbrowski
 
Vol 22 (2014) Biznes i (nie)odpowiedzialność konstytucyjna posła Streszczenie w języku polskim   PDF
Dariusz Dudek
 
Vol 25, No 4 (2016) Brak udziału strony w postępowaniu podatkowym jako przesłanka wznowienia postępowania Streszczenie w języku polskim   PDF
Justyna Różycka
 
Vol 27, No 2 (2018) Brygida Kuźniak, Milena Ingelevič-Citak (red.), Ius cogens – soft law. Dwa bieguny prawa międzynarodowego publicznego, Kraków 2017, ss. 479 Szczegóły   PDF
Piotr Łaski, Piotr Obacz
 
Vol 27, No 2 (2018) Ceny transferowe i wybrane problemy związane z ich implementacją Streszczenie w języku polskim   PDF (English)   PDF (POLISH)
Edyta Jóźwiak, Piotr Herman
 
Vol 22 (2014) Charakterystyka aktów ustrojowych autonomii nordyckich Streszczenie w języku polskim   PDF
Stanisław Sagan, Viktoriya Serzhanova, Dominika Wapińska
 
Vol 26, No 1 (2017): Prawne determinanty polityki rolnej Chronione oznaczenia geograficzne produktów rolno-żywnościowych jako impuls dla rozwoju gospodarek krajowych Streszczenie w języku polskim   PDF (Español (España))
José Ramón Sánchez Jaraba
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Cognitio extra ordinem w rzymskim prawie karnym publicznym Streszczenie w języku polskim   PDF
Krzysztof Amielańczyk
 
Vol 19 (2013) Coll. 1.0. DE SICARIIS [ET HOMICIDIIS CASU VEL VOLUNTATE] – czyli krótki wykład o transformacji rzymskiej ustawy przeciwko „nożownikom” w powszechne prawo przeciwko zabójstwu Streszczenie w języku polskim   PDF
Krzysztof Amielańczyk
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Czasopisma prawnicze a unifikacja prawa w Polsce międzywojennej Streszczenie w języku polskim   PDF
Adam Redzik
 
Vol 27, No 1 (2018): Judicial Precedent in Comparative Approach Czy Zgromadzenie Plenarne włoskiej Rady Stanu staje się sędzią common law? Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Giovanni Pesce
 
Vol 26, No 2 (2017) David Graeber, Utopia regulaminów. O technologii, tępocie i ukrytych rozkoszach biurokracji, Warszawa 2016, ss. 281 Szczegóły   PDF
Wojciech Taras
 
Vol 19 (2013) Debata nad uchwaleniem polsko-czechosłowackiego prawa rodzinnego w czechosłowackim Zgromadzeniu Narodowym w 1949 r. Streszczenie w języku polskim   PDF
Piotr Fiedorczyk
 
Vol 22 (2014) Demokracja a finansowanie partii politycznych w świetle Konstytucji RP Streszczenie w języku polskim   PDF
Ryszard Piotrowski
 
Vol 25, No 2 (2016) Dlaczego rozumowanie z analogii w naukach empirycznych i życiu codziennym różni się od rozumowania z analogii występującego w prawie Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Maciej Koszowski
 
Vol 26, No 2 (2017) do archiwizacji Streszczenie w języku polskim
Robert Sosik
 
Vol 25, No 2 (2016) Dobre obyczaje w polskim prawie kontraktowym – wybrane zagadnienia Streszczenie w języku polskim   PDF
Jan Mojak
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Domy Stara Rzeka i Niesułowice rodu von Dyherrn (Dyhrn). Tło rodowe i próba rekonstrukcji Streszczenie w języku polskim   PDF
Tomasz Kruszewski
 
Vol 26, No 3 (2017) "Dostęp do akt postępowania przygotowawczego a wniosek prokuratora w przedmiocie tymczasowego aresztowania" Streszczenie w języku polskim
Joanna Szczyrzyca
 
Vol 24, No 3 (2015) Dylematy na tle prawa do wypoczynku w zatrudnieniu niepracowniczym typu cywilnoprawnego Streszczenie w języku polskim   PDF
Beata Bury
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Dylematy Polskiego Państwa Podziemnego (1939–1945) Streszczenie w języku polskim   PDF
Stanisław Salmonowicz
 
Vol 27, No 1 (2018): Judicial Precedent in Comparative Approach Dyskrecjonalność sędziowska i stosowanie analogii w japońskiej praktyce prawnej Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Toshihiko Suehisa
 
Vol 25, No 4 (2016) Dyskryminacja w nawiązaniu stosunku pracy ze względu na karalność Streszczenie w języku polskim   PDF
Michał Grzeszczyk
 
Vol 23 (2014) Działalność lecznicza – pojęcie oraz formy i zasady wykonywania Streszczenie w języku polskim   PDF
Agnieszka Wołoszyn-Cichocka, Grzegorz Lubeńczuk
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Działalność naukowo-dydaktyczna Profesora Józefa Mazurkiewicza w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Streszczenie w języku polskim
Marzena Dyjakowska
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Działalność naukowo-dydaktyczna Profesora Józefa Mazurkiewicza w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Streszczenie w języku polskim   PDF
Marzena Dyjakowska
 
Vol 27, No 2 (2018) Działalność wojewody w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego Streszczenie w języku polskim   PDF (English)   PDF (POLISH)
Mirosław Karpiuk, Jarosław Kostrubiec
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Dzieła naukowe jurystów rzymskich w zakresie prawa karnego Streszczenie w języku polskim   PDF
Andrzej Chmiel
 
Vol 19 (2013) Elementy publiczne w procesie cywilnym. Ewolucja a rewolucja Streszczenie w języku polskim   PDF
Anna Stawarska -Rippel
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Eminentissimo viro iuris consulto… Rzymscy juryści w tekstach epigraficznych Streszczenie w języku polskim   PDF
Marek Kuryłowicz
 
Vol 19 (2013) Etyczne dylematy prawa (kara śmierci, aborcja i eutanazja) w świetle badań polskiej opinii publicznej Streszczenie w języku polskim   PDF
Małgorzata Stefaniuk
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Etyka polskiej adwokatury w dwudziestoleciu międzywojennym w poglądach Aleksandra Mogilnickiego Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Agata Grudzińska
 
Vol 26, No 3 (2017) Europeizacja krajowych dóbr prawnych? Uwagi na marginesie wyroku SN z dnia 29 marca 2011 r. (III KK 365/10) Streszczenie w języku polskim   PDF
Adam Górski, Ariel Falkiewicz
 
1 - 50 z 431 elementów 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>